Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Games and Active Learning Methods in Education (GAME)

Om prosjektet

Å være en student i dag betyr ikke å sitte i en forelesning og absorbere kunnskap. Det er mye mer enn å være en passiv mottaker. Studenter som lykkes tar ansvar for sin egen læring og samtidig bidrar til samskaping av kunnskap i felleskapet. Å være student betyr også å være en del av et livlig felleskap som er tuftet på samarbeid og kreative løsninger. I dette prosjektet ønsker vi å hjelpe alle studenter uavhengig av deres bakgrunn, forutsetninger og tidligere utdanningserfaringer å bli selvstendige og ressurssterke.

Vi jobber med utvikling av fysiske, digitale og blandede spill hvor spillerne øver på logisk tenkning, problemløsning og samarbeid samtidig som de blir kjent med det fysiske miljøet på campus og de forskjellige støttetjenester universitetet tilbyr. Den ferdiglagde serien av spilloppgaver skal hjelpe våre førsteårsstudenter bli medlemmer av det akademiske felleskaper raskere samt at ingen forblir utenfor.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet
4. God utdanning
10. Mindre ulikhet

Finansiering

Tildelt: kr 3.319.092
Midlene er mottatt fra:
Erasmus+
Prosjektperiode 2022 - 2025

Kontaktperson

Partnere i prosjektet

Philipps-Universität, Marburg, Tyskland

Comenius University, Bratislava, Slovakia