Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fitness, Ageing and Bilingualism (FAB): The benefits of regular exercise and bilingualism for language abilities in healthy aging

Om prosjektet

Når vi blir eldre, endres måten vi behandler informasjon på.

I denne studien, som gjennomføres i Kristiansand, undersøker vi hvordan kognitive språkprosesser påvirkes av alder og tospråklighet, og om disse to faktorene er knyttet til fysisk form. Vi skal derfor teste språklige og kognitive ferdigheter hos en gruppe yngre og en gruppe eldre tospråklige voksne. Etterpå skal den eldre gruppen deles i to, i en aktiv gruppe og en kontrollgruppe. Den aktive gruppen skal delta i en treningsintervensjon (utholdenhetstrening). Etter treningsperiodenskal vi teste språklige, kognitive og fysiske (fysisk form, lungefunksjon og fysisk funksjon) ferdigheter hos begge gruppene igjen, for å undersøke om fysisk trening har en effekt.

For å teste effekten av å være tospråklig skal det utføres en lignende studie i Storbritannia på engelsktalende enspråklige voksne.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet

Finansiering

Tildelt: kr 12.000.000
Midlene er mottatt fra:
Norges forskningsråd
Prosjektperiode 2021 - 2023