Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Dual diagnosis by Spectral Artificial Visual Examination for Female Genital Schistosomiasis and cervical cancer. Digital, new, low-cost, and simple diagnosis and training (DUALSAVE-FGS)

Om prosjektet

I Afrika er det 300 millioner jenter og kvinner som er utsatt for fattigdomssykdommen Female Genital Schistosomiasis (FGS) fra parasitten Schistosoma, og 400 millioner er utsatt for Cervical Cancer (livmorhals-kreft). FGS kan mistolkes som livmorhals-kreft eller seksuelt overførte sykdommer og dermed bli feilbehandlet. Kvinner med FGS-lesjoner har blodig, illeluktende utflod og snerter og har høyere risiko for smitte med HIV og Humant Papillomavirus (HPV).

FGS er sikrest diagnostisert ved visualisering av typiske lesjoners form og farge ved gynekologisk undersøkelse/colposkopi. Men dette er diagnostikk som krever lang trening og bruk av colposcop, noe som er lite utbredt utenfor spesialiserte institusjoner i Afrika. På verdensbasis er det bar en handfull helsearbeidere som kan diagnostisere FGS.

Et multispectralt mini-colposcop montert på en smartphone, som er et innovativt design av vår SME-partner i Hellas for diagnostikk av livmorhalskreft, vil i dette prosjektet bli tilpasset og validert for FGS-diagnostikk. I tre Afrikanske land med forskjellig FGS-forekomst og forskjellig praksis for gynekologisk undersøkelse av kvinner, vil vi gjennomføre et klinisk forskningsprosjekt i henhold til EDCTP-tradisjonen i EU, med det endelige mål å patentere utstyret og produsere det lokalt i Afrika.

Basert på erfaringen under SARS-CoV-e pandemien vil vi utvikle og utprøve et eLærings kurs for bruk av dette utstyret. Utstyr, konsultasjoner og utdanning vil bli tilpasset de praktiske realiteter (kultur, ustabil elektrisitet/internet, fattigdom, sårbarhet). I henhold til WHO-anbefalingene og «HPV faster approach» bør diagnosen stilles på stedet (point-of-care). Ledelses- og data-innsamlings protokoller vil bli utarbeidet sammen med nasjonale helsemyndigheter i de aktuelle land i sørlige Afrika, WHO og også i et Europeisk land. Dette er et nettverk for å fremme klinisk forskning og digitalisering for sårbare befolkninger. Hundrevis av kliniker og forskere vil få opplæring i FGS, klinisk forskning og samfunnsvitenskap.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet
5. Likestilling mellom kjønnene
17. Samarbeid

Finansiering

Tildelt: kr 80.000.000
Midlene er mottatt fra:
Horisont Europa
Prosjektperiode 2022 - 2026

Kontaktperson

Partnere i prosjektet

Oslo Universitetssykehus - Koordinator

QCELL (Hellas)

University of KwaZulu-Natal (Sør-Afrika)

Durban University of Technology (Sør-Afrika)

Centre Bilharzia & Tropical Health Research (Sør-Afrika)

University of Eswatini (Eswatini)

Universitetet i København (Danmark)

Universidade Eduardo Mondlane (Mosambik)