Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Digital Infrastructure for Robust and Scalable PatientMonitoring in Pandemic Response Situations (DIPAR)

Om prosjektet

Forskningsprosjektet "Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations" handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på infeksjoner, som for eksempel Covid-19.

Det antas at digital hjemmeoppfølging vil gi flere typer effekter: Pasienter med symptomer kan føle seg trygge hjemme, man kan minske behovet for sykehusinnleggelser, og helsepersonell som er i karantene kan arbeide hjemmefra. Forskningsprosjektet støtter opp under helsetjenestens evaluering av hvordan et slikt tilbud har fungert. Gjennom å involvere både pasienter og helsepersonell vil vi bidra med forbedringer og videreutvikling av løsninger og tjenester.

Forskere fra Senter for e-helse ved UiA samarbeider med kommunene i Agder, Sørlandet Sykehus, IKT-klyngen Digin, I4Helse AS, Siemens Healthcare og Medsensio for å utforske mulighetene omkring digitalt undertøttede oppfølgingstjenester. Målet er å bruke mulighetene i digitalt understøttede oppfølgingstjenester til å være bedre forberedt på neste pandemi.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet
17. Samarbeid

Finansiering

Tildelt: kr 4.519.000
Midlene er mottatt fra:
Norges forskningsråd
Prosjektperiode 2020 - 2022

Partnere i prosjektet

  • Kristiansand kommune
  • Sørlandet sykehus HF
  • Siemens Healthineers
  • Medsensio
  • Digin

Forskningsgruppe