Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications (CROWDCUL)

Om prosjektet

CROWDCUL er et internasjonalt forskningsprosjekt om crowdfunding i kultursektoren. Prosjektet ledes av Høgskulen på Vestlandet. Det fokuserer på adopsjon, effekter og implikasjoner av denne innovative finansieringsstrategien i sammenheng med kulturell praksis. Forskningen tar for seg tre viktige temaer som for tiden enten helt eller stort sett mangler i den eksisterende litteraturen om crowdfunding i kultursektoren. Disse temaene er fokusert på prosesser før og etter crowdfunding-praksis:

  1. faktorene som påvirker kunstnernes bruk av crowdfunding som en kanal for innsamling av deres kulturelle produksjon (pre-kampanje);
  2. de kort- og langsiktige virkningene av vellykket crowdfunding-opplevelse på artisters langsiktige økonomi, omdømme og estetiske praksiser (etter kampanjen); og
  3. implikasjonene av publikumsfinansiering av kunstnere, for tradisjonelle finansieringsmekanismer, og for kunstneres estetiske praksis generelt.

I tett samarbeid med crowdfunding-plattformer, kunstnere og andre interessenter vil forskerteamet følge en blandet metode og gjennomføre flere kvalitative og kvantitative studier som litteraturgjennomgang, undersøkelser og intervjuer. Studien er den første som forklarer crowdfunding bruk og dens implikasjoner for interessenter i den kulturelle og kreative sektoren i Norge og forventes også å gi nyttige praktiske innspill til kunstnere, kunstnerforeninger, crowdfunding-plattformer, offentlige myndigheter og offentlige og private etater som gir støtte ordninger for kunstnere.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9. Industri, innovasjon og infrastruktur
10. Mindre ulikhet

Finansiering

Tildelt: kr 8.200.000
Midlene er mottatt fra:
Norges forskningsråd
Prosjektperiode 2020 - 2024

Partnere i prosjektet

Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Sørøst-Norge
University of Barcelona, Spania
University for the Creative Arts, UK