Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bygging av robuste samfunn gjennom inkluderende utdanning i Øst-Afrika (RESILIENT)

Om prosjektet

RESILIENT har som mål å styrke forskning og kapasitetsbygging innen sosialt arbeid i Rwanda, Tanzania og Uganda. Et viktig mål med prosjektet er å bygge kunnskap som er lokalt relevant og svarer på lokalsamfunnenes behov og utfordringer.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Institutt for sosialt arbeid ved University of Rwanda, Institutt for sosialt arbeid og sosial administrasjon ved Makerere University i Uganda, Institute of Social Work i Dar es Salaam i Tanzania, og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder i Norge.

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) gjennom Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED).

  • Prosjektet har følgende hovedmål:
  • Å bygge forskningskapasitet blant vitenskapelig ansatte og studenter om sosial utvikling generelt, med særskilt vekt på sosial inkludering av marginaliserte og ekskluderte grupper i Uganda, Tanzania og Rwanda.
  • Å styrke studieprogrammene i Uganda, Rwanda og Tanzania ved å forbedre deltakelsen i masterprogrammene (MSW/MA) og forskerutdanningsprogrammene ved universitetene i sør (Makerere University, University of Rwanda og Institute of Social Work, Dar es Salaam).
  • Å styrke nord-sør- og sør-sør-samarbeidet ved å fremme utveksling av ansatte og studenter, felles veiledning og felles forskning/publisering mellom Makerere University, Institute of Social Work, University of Rwanda og Universitetet i Agder.
  • Å styrke praksisen i sosialarbeiderutdanningen på landsbygda og i urbane lavinntektsstrøk med mål om bedre inkludering
  • Å legge til rette for og forsterke sosial endring og atferdsendring, samt maksimere effekten av prosjektet, gjennom å utvikle og kontinuerlig oppdatere prosjektets sentrale Communication, Community Engagement and Visibility Plan

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

4. God utdanning
5. Likestilling mellom kjønnene
10. Mindre ulikhet
16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17. Samarbeid

Finansiering

Tildelt: kr 18.500.000
Midlene er mottatt fra:
Norad
Prosjektperiode 2021 - 2026

Partnere i prosjektet

Makerere University, Uganda
Institute of Social Work, Tanzania
University of Rwanda