Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Arven etter Dannevig: utvikling av automatisert kystovervåking (ARVEN)

Om prosjektet

Verdiskapning i Agders blå næringer fordrer at vi håndterer de store miljøutfordringene kysten står ovenfor. Kollaps i kysttorskebestanden, tap av tareskog, økte havtemperaturer og etableringen av fremmede arter er symptomer på et hav i endring. Men så har mulighetene for å gjøre noe med utfordringene heller aldri vært større. Kompetansemiljøene i Agder gir oss unike forutsetninger for å bli verdensledende innen innovative løsninger for effektiv overvåking og gjenoppbygging av livet i havet. I prosjektet ARVEN vil Havforskningsinstituttet (HI) og Universitetet i Agder (UiA) samarbeide om å skape et kraftsenter for utviklingen av ny kamerateknologi for automatisert sanntidsovervåking av livet under vann.

ARVEN skal utvikle en helt ny flerkamerateknologi og maskinsyn for å kunne automatisere arbeidet med å artsbestemme, måle og telle fisk og skalldyr under vann. Det intelligente kamerasystemet vil bli brukt til å etablere kystobservatorier Øst og Vest i Agder for å kunne følge endringer i fiskebestandene, samt automatisere en rekke pågående og planlagte marine forskningsaktiviteter. Prosjektet blir begynnelsen på et fremtidsrettet digitalt system for marin overvåking i verdensklasse -på Sørlandet.
ARVEN samarbeider med forskningsprosjektene ShareVision og CoastVision.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

9. Industri, innovasjon og infrastruktur
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
14. Livet i havet

Finansiering

Tildelt: kr 12.687.000
Midlene er mottatt fra:
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Prosjektperiode 2023 - 2026