Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ansvarlig bruk av digital pengestøtte i flyktningkriser (DigCBA)

Om prosjektet

Ifølge FNs Høykommissær for flyktninger har det vært en konstant økning i antall flyktninger i verden det siste tiåret. Det anslås at det pr i dag (august 2021) er flere enn 21 millioner flyktninger verden over som trenger humanitær bistand. De fleste flyktninger lever i miljøer der de har tilgang til markeder og tjenester på lik linje med lokalsamfunnene. Å sørge for at flyktninger har tilgang på penger – også betegnet som pengestøtte eller på engelsk: cash-based assistance (CBA), vil derfor gjøre dem i stand til å tilfredsstille sine behov på en verdig måte, og vil også bidra til den lokale økonomien.

DigCBA bidrar til ansvarlig bruk av digital pengestøtte i flyktningkriser. Digital teknologi, som omfatter mobilpenger, elektroniske kuponger, elektroniske kontanter, og nå også blokk-kjede baserte systemer, er i ferd med å omdanne CBA. I denne teknologien ligger muligheten til å øke tilgangen på finansielle ressurser i kriseperioder, samtidig som man øker bistandens effektivitet.

DigCBA vil støtte utvelgelse og bruk av den mest gjennomførbare og egnede teknologien for å levere CBA i flyktningkriser. For å oppnå dette søker prosjektet å samordne forskjellige, mulige teknologier med:

  • For det første; de karakteristiske trekkene ved omgivelsene flyktningene er plassert i (f.eks. tilstanden m.h.t datainfrastrukturforhold), og forbindelsen til flyktningenes preferanser, deres tilgang til teknologi og digitale ferdigheter.
  • For det andre; graden av beredskap og aksept hos CBA – aktører (som givere, humanitære organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner) til å ta beslutninger om bruk, iverksette og ta teknologien i bruk i målområder.

DigCBAs mål er derfor å utvikle et sett av kunnskapsbaserte rammeverk for å kunne vurdere karakteristiske trekk ved omgivelsene, evaluerer aktørenes beredskap og prioritere teknologier for digital pengestøtte. DigCBA legger vekt på å ha en interessent – basert tilnærming som setter søkelys på behovene til givere, forretningsforbindelser og beslutningstagere blant CBA – aktørene.

DigCBA koordineres av UiA, i samarbeid med NTNU, Hanken School of Economics, WWU Munster og Makerere University.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

1. Utrydde fattigdom
2. Utrydde sult
3. God helse og livskvalitet
4. God utdanning
5. Likestilling mellom kjønnene
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Finansiering

Tildelt: kr 10.000.000
Midlene er mottatt fra:
Norges forskningsråd
Prosjektperiode 2021 - 2024

Partnere i prosjektet

  • NTNU
  • Hanken School of Economics
  • WWU Munster
  • Makerere University Business School