Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

A Massive MIMO Enabled IoT Platform with Network Slicing for Beyond 5G IoV/V2X and Maritime Services (SOLID-B5G)

Om prosjektet

The main goal of the SOLID-B5G project is to develop breakthrough beyond state-of-the-art solutions in orchestration, management and control of resources, in the context of network slicing and edge computing based on massive Internet of things (IoT) enabled radio access network and core network for beyond 5G Internet of vehicles/vehicle to everything and maritime applications.     

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Finansiering

Tildelt: kr 12.000.000
Midlene er mottatt fra:
EEA Norway Grants
UEFISCDI Romania
Prosjektperiode 2021 - 2024

Partnere i prosjektet

University Politehnica of Bucharest (UPB), Romania

Beia Consult International SRL, Romania

Beam Innovation SRL, Romania

Telenor Maritime AS

Universitat Politècnica de València, Spain

Memorial University of Newfoundland, Canada

Forskningsgruppe