0
Hopp til hovedinnhold

Workshoppet for EU-søknader

- Vi er veldig fornøyd med oppslutningen, sier forskningsdirektør Simone Heinz etter at 27 påmeldte til workshop’en om EU-prosjekter til Horizon 2020 hadde satt hverandre i stevne tirsdag, ledet av Martha Grønning fra Forskningsrådet.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Engasjementet var godt fra tidlig i samlingen.

Engasjementet var godt fra tidlig i samlingen.

Workshop’en henvendte seg særlig til prosjekter innen humaniora og samfunnsvitenskap, og tilliggende herligheter – og dermed deltok folk fra fakultetene for humaniora og pedagogikk, samfunnsvitenskap, kunstfag, Handelshøyskolen ved UiA og EVU-enheten. «Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies», er programmets offisielle navn, og det ligger innenfor programhovedområdet «Societal Challenges».

Forskningsrådets Martha Grønning er nasjonal kontaktperson: NCP – National Contact Point – for «Inclusive, innovative and reflective societies» i Horizon 2020.

Forskningsrådets Martha Grønning er nasjonal kontaktperson: NCP – National Contact Point – for «Inclusive, innovative and reflective societies» i Horizon 2020. 

Konkrete problemstillinger

I samlingen ble fire konkrete prosjektidéer tatt opp til diskusjon. Det skjedde ved at én fra hver prosjektgruppe presenterte sin skisse i løpet av fem minutter, før de fikk tilbakemelding fra nasjonal kontaktperson Martha Grønning, som er NCP – National Contact Point – for «Inclusive, innovative and reflective societies» i Horizon 2020. Grønning fikk prosjektskissene i forkant av samlingen. Her er Forskningsrådets Horizon 2020-nettsted:

Presentasjonen og tilbakemeldingen ble så fulgt av spørsmål og dialog rundt hvert prosjekt. Det var for øvrig ikke et krav at prosjektidéen er planlagt som en EU-søknad, selv om samlingen som sådan var rettet mot muligheter for ekstern finansiering innen EUs rammeprogram Horisont 2020.

- Vi ville at samlingen skulle være noe nytt og nyttig, og ikke bare et tradisjonelt informasjonsmøte om muligheter i Horizon 2020. Derfor ønsket vi å ta opp konkrete prosjektskisser til diskusjon, sier seniorrådgiver og arrangementsansvarlig for samlingen, Hilde Inntjore i Forskningssekretariatet.

- En side ved dette er at vi ønsket sterkt at både de vitenskapelig ansvarlige og de som arbeider administrativt med søknader deltok i samlingen.

Noen fikk også drøftet idéskisser med Martha Grønning utenfor selve samlingen. Hun har god erfaring med å veilede i prosessen, og ga råd om nødvendig retning for å utvikle et pågående eller tenkt prosjekt i retning en EU-utlysning.

Stemningen var god og forventningene ditto da forskningsdirektør Simone Heinz ønsket velkommen. Til venstre Ingunn Breistein, til høyre Arne Olav "Påsan" Øyhus og Forskningsrådets Martha Grønning.

Stemningen var god og forventningene ditto da forskningsdirektør Simone Heinz ønsket velkommen. Til venstre Ingunn Breistein, til høyre Arne Olav "Påsan" Øyhus og Forskningsrådets Martha Grønning.

Nye søknadsfrister:

Nye muligheter for humaniora og samfunnsvitenskap i Horizon 2020:

Utlysningene som er åpne nå har frister fra 7. januar frem til 21. april 2015:

10. desember åpner en ny utlysning, som får frist 28. mai 2015:

Key future research and innovation actions for 2014 and 2015 will focus on:

  • New ideas, strategies and governance structures for overcoming the crisis in Europe (resilient economic and monetary Union, EU growth agenda, EU social policies, the future of European integration, emerging technologies in the public sector).
  • The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe (job insecurity, youth mobility, adult education, social and political engagement of young people, modernisation of public administrations).
  • Reflective societies: transmission of European cultural heritage, uses of the past, 3D modelling for accessing EU cultural assets.
  • Europe as a global actor: focusing research and innovation cooperation with third countries, new geopolitical order in the Mediterranean, EU eastern partnership and other third countries.
  • New forms of innovation in the public sector, open government, business model innovation, social innovation community, ICT for learning and inclusion.

Hele arbeidsprogrammet for «Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies» er på denne lenken:

Nesten alle de 28 påmeldte møtte fram...

Det var godt oppmøte på workshopen

Nesten alle de 28 påmeldte møtte fram...