Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA inngår avtale om marin forskning

Tvedestrand kommune, Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet undertegnet tirsdag en ny intensjonsavtale om forskning i kystsonen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med bakgrunn i mange års omfattende forskning i skjærgården i Tvedestrand, har Havforskningsinstituttet fått et kunnskapsgrunnlag som gir spesielt gode muligheter for forskning i kystsonen, og relevante oppgaver for studenter ved Universitetet i Agder. Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag er å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet på kyst og hav.

Prosjektene som har vært gjennomført i Tvedestrand kommune, har bidratt til et stort kunnskapsløft for å forvalte biologiske verdier i kystsonen nasjonalt.

- Denne intensjonsavtalen åpner nye muligheter for spennende forskning i samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder, sier forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Erlend Moksness.

Rektor Torunn Lauvdal signerer avtalen

Øker kunnskapen

Havforskningsinstituttet har i nesten 100 år utført overvåkning av de marine områdene i Tvedestrand. I 2000 startet instituttet prosjektet ”Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune”. Arbeidet dannet grunnlag for et nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper som ble etablert i 2003 i regi av Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet.

Det nasjonale programmet har sørget for en koordinert innsats på kartlegging av utvalgte marine naturtyper i kommunene i Norge. I 2012 startet et nytt større prosjekt som fokuserer på områdebaserte tiltak i Tvedestrand kommune for å øke kunnskapen om lokale marine ressurser - et prosjekt som mest sannsynlig vil bli modell for tilsvarende tiltak andre steder i Norge.

Ønsker å være fremst

- Tvedestrand kommune har siden 2001 satset målrettet på kartlegging av marine verdier og forvaltningen av disse i enkeltsaker og planarbeid, sier ordfører Jan Dukene.

Kommunen ønsker å være fremst på dette fagområdet nasjonalt.

- Økt kunnskap om biologisk mangfold og marine økosystem vil gi kommunen bedre muligheter til å gjennomføre dette. Tvedestrand kommune ser derfor svært positivt på å videreutvikle samarbeidet knyttet til forskning og forvaltning av marine miljøer og etablerte verneområder i Tvedestrand, fortsetter han.

Tvedestrand kommune legger stor vekt på overføring av tilegnet kunnskap og kompetanse til barn og ungdom. For Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet vil forskning i kystsonen i Tvedestrand og i de etablerte verneområder bli et viktig satsingsområde fremover. Det er svært verdifullt for samarbeidspartnerne at dette arbeidet fortsetter.

Tekst og foto: Havforskningsinstituttet