Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Styrker og utvider forskerskole i religion, verdier og samfunn

- Forskerskolen vil gi flere og bedre tilbud, og langt flere vil få anledning til å være med på doktorgradskurs og andre møteplasser, sier professor Pål Repstad, styremedlem i forskerskolen RVS.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av Pål Repstad

Professor Pål Repstad

Bakgrunnen for optimismen er at Norges forskningsråd har valgt «The national interdiciplinary Research School Religion-Values- Society” (RVS) som en av syv forskerskoler som deler en pott på 160 millioner kroner i perioden 2016 - 2023.

Det gir RVS 23 millioner kroner totalt – og altså mulighet til å gi et langt bedre tilbud enn hittil. I tillegg blir flere institusjoner fra flere land aktive deltakere i forskerskolen.

UiA-Henriksen initiativtaker

Jan Olav Henriksen, professor ved Menighetsfakultetet og professor II ved UiA, tok i sin tid initiativ til forskerskolen i et godt samarbeid med vårt eget fagmiljø, som han er en viktig del av, forteller Repstad.

UiA har hele veien vært en aktiv medspiller i forskerskolen, som er forankret i Menighetsfakultetet og har professor Geir Afdal som prosjektleder.

- Samarbeidet for å drive empirisk forskning om religion og verdier i samfunnet har passet oss på UiA godt, sier Pål Repstad.

Nå blir forskerskolen utvidet slik at alle større institusjoner i Norge som driver empirisk religionsforskning blir aktive deltakere. Samtidig utvides forskerskolen med Uppsala universitet – der professor Repstad for øvrig er æresdoktor - og Boston University.

- I Uppsala er de gode på religionssosiologi og etikk. Vi har samarbeidet om doktorgradskurs i flere år, sier Repstad, som er ekstra fornøyd med at Uppsala og det store miljøet i Boston nå blir medlemmer i forskerskolen.

- Boston har flotte religionsforskningsmiljøer, så det blir veldig bra både for studenter og veiledere, sier Repstad.

Det er definitivt positivt at nå også alle de større norske miljøene blir med i samarbeidet som blir utvidet gjennom forskerskolen.

- Miljøene er små, så samarbeid er svært viktig. Ved UiA blir det flere doktorgradsutdanninger, og det er bra, men med relativt faste rammer totalt for antall stipendiater blir konsekvensen at en del miljøer hver for seg krymper, sier professor Pål Repstad.

– Derfor er det nødvendig at miljøene har tettere kontakt på nordisk- og internasjonal basis.

Får stjerneforsker til UiA-kurs

I juni 2016 er UiA vertskap for et større doktorgradskurs om religion og økonomi.

- Med midler fra forskerskolen er vi nå i stand til å hente inn en stor kapasitet på feltet, Grace Davie.

- Gjennom midlene til forskerskolen er vi langt på vei i stand til å dekke reise og opphold når våre stipendiater drar på kurs. Mange av våre stipendiater på UiA reiser på feltarbeid, og må bruke det meste av sine reisemidler der. Siden de har små midler til reising, har de ikke så god råd som ønskelig til å være med på kurs, seminarer og konferanser. Bevilgningen til forskerskolen vil hjelpe på dette, sier professoren.

Sikrer og utvider ph.d.-kurs på Metochi

Ved UiA er det fem-seks stipendiater i religion og etikk og to-tre stipendiater i historie som kan ha direkte utbytte av RVS-forskerskolen.

Gjennom forskerskolen kommer de inn i et større miljø og får flere impulser. Ett møtested er det årlige doktorgradskurset i Religion, Values and Society som blir arrangert på UiAs studiested Metochi på Lesbos i august hvert år.

- Kurset har vært populært, og nå vil det fortsette samtidig som vi blir ytterligere i stand til å arrangere kurs på Metochi. En viktig bonusverdi av å være der er kontaktpunkter vi har med lokalt religiøst liv. Det pleier å gjøre inntrykk, sier professor Pål Repstad med et smil.