Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny offentlig sektor-stipendiat ved UiA

Med May Irene Tveito fra Kristiansand kommune med på laget, har UiA nå fem offentlig sektor-stipendiater på sine doktorgradsprogrammer.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

campus kristiansand, foto

– Dette er veldig bra. At Agder-fylkene får flere offentlige ph.d.-stillinger gjennom Norges forskningsråd og samarbeid med arbeidslivet, er bare positivt for både UiA og for Agder, sier rektor Frank Reichert.

Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder.

Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder.

Fokus på relasjonsledelse

Det var tidligere denne uka at Norges forskningsråd ga beskjed om at søknaden fra Kristiansand kommune om doktorgradsmidler til May Irene Tveito ble innvilget under den høythengende offentlig ph.d.-ordningen.

Almennlæreren med hovedfag i spesialpedagogikk, som til daglig arbeider i oppvekstsektorens pedagogisk psykologiske tjeneste, kan dermed begynne på forskerutdanningen med spesialisering i pedagogikk ved UiAs Institutt for pedagogikk om kort tid.

Den foreløpige tittelen på doktorgradsarbeidet hennes er Relasjonsledelse som virkemiddel for utvikling av læringsmiljø og kompetanse i skolen. Fokus er på relasjonsledelse, og hovedmålet med arbeidet er å utvikle kunnskap og analysegrunnlag om hvilke muligheter og barrierer innenfor relasjonsledelse som utvikles eller hindrer felles kompetanseheving og et godt læringsmiljø.

Målet med Offentlig sektor ph.d.-ordningen er å styrke langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter. Den skal også øke forskerrekruttering i offentlig sektor og gi bedre samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Fire er godt i gang

Av de fire andre offentlig sektor ph.d.-ene ved UiA, begynte én i 2014 og tre i 2015. Felles for dem alle er at de alle til vanlig arbeider i offentlig sektor, og at doktorgradsstudiene deres har tilknytning til arbeidet deres der.

De fire er:

Geir Thore Berge ved Sørlandets Sykehus HF forsker på kriterier for strukturering av informasjon i helsevesenet. Gjennom dette ser han nærmere på blant annet pasientdata, med tanke på å strukturere pasientjournalene bedre enn i dag. Bedre pasientjournaler letter samarbeidet mellom sykehusene og kommunene, men også sykehus seg imellom – til det beste for pasientene.

På UiA er Geir Thore Berge tilknyttet Senter for e-helse- og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer som ph.d.-kandidat. Han fortsetter i jobben sin som leder for enheten som arbeider med kliniske IKT-systemer på Sørlandet Sykehus i stipendperioden. Berge er utdannet sykepleier og har også mastergrad i informasjonssystemer fra UiA.

Geir Inge Hausvik arbeider også ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Hans prosjekt har tittelen Conceptualizing Information Quality (IQ) as Integral Prerequisite of Continuous Quality Improvement in Health Care. 

Prosjektets hovedmål å integrere informasjonskvalitet i kontinuerlig forbedringsarbeid i helseforetak, som for eksempel ved pasientbehandling, økonomi- og personalprosesser. 

På UiA er Geir Inge Hausvik tilknyttet Senter for e-helse og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer som ph.d.-stipendiat. I stipendperioden fortsetter han i jobben sin på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Tore Bersvendsen arbeider som økonomirådgiver i staben til helse- og sosialdirektøren i Kristiansand kommune. Tore Bersvendsens ph.d.-arbeid har tittelen Samfunnsøkonomisk prognoseverktøy for kommunale helse- og omsorgstjenester.  Prognoseverktøy for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
I arbeidet fokuserer Bersvendsen på hverdagsrehabilitering, der han blant annet vil se på hvilke implikasjoner endringer i tjenestetilbudet kan ha for fremtidige behov for helsetjenester og ressursbehov. Mer kunnskap om dette kan gi mer rasjonelle helsetjenester i framtiden. Det er ventet at arbeidet vil bli fulgt av hele helse-Norge.
 
På UiA er Tore Bersvendsen ph.d.-kandidat ved Institutt for økonomi. Som Geir Inge Hausvik kan han i løpet av arbeidet også bli tilknyttet universitetets Senter for e-helse og omsorgsteknologi. 

Ann Camilla Schulze-Krogh kommer fra stillingen som rådgiver og internasjonal koordinator i Aust-Agder fylkeskommune/vik. leder for VRI Agder.  Hun arbeider med ph.d.- prosjektet Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår. Hvordan kan Aust-Agder fylkeskommune møte fremtidige utfordringer som regionalutviklingsaktør ved å lære av erfaringer fra VRI programmet?
 
Bakgrunnen for arbeidet er at det i 2017 er slutt på 10 år med VRI-program på Agder. Det blir viktig å oppsummere erfaringene og diskutere hvordan kunnskap fra VRI programmet kan omsettes i økt kompetanse, nye rutiner og modeller for fylkeskommunens arbeid som regionalutviklingsaktør. 
 
Målet med forskningen er blant annet å sikre at strategisk kunnskap tilfaller fylkeskommunen slik at ikke kompetanse og erfaringer går tapt.
 
Ann Camilla Schulze-Krogh er ph.d.-kandidat ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Tekst og foto: Jan Arve Olsen