Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Møter eldrebølgen med forskning

Hva skjer når eldre flyttes fra sykehus til kommunens helsetjeneste? Hvordan kan vi unngå at eldre blir underernærte? Hvorfor er så mange eldre ensomme? Aldring og helse er månedens forskergruppe på UiA.no.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Spørsmålene i innledningen er eksempler på hva forskerne i forskningsgruppen Aldring og helse forsøker å finne ut av. Tolv forskere har gått sammen for å styrke satsingen innen forskning på eldres helse.

De tolv forsker innen emner som opplevd helse, e-helse, livskvalitet, mental helse, egenomsorg, underernæring, ensomhet, demens, frivillighet i omsorgen av uhelbredelig syke og forebyggende hjemmebesøk.

- Vi jobber med et veldig viktig forskningsfelt. Det kommer til å bli mange flere eldre blant oss i de kommende årene, og vi ønsker å gjøre en innsats for at disse skal få en så god helse og omsorg som mulig, sier professor Ulrika Söderhamn som leder forskningsgruppen.

En av UiAs første forskningsgrupper

Forskningsgruppen for Aldring og helse hører til under Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og går helt tilbake til 2008. I tillegg til UiAs forskere har gruppen også medlemmer fra Høgskolen i Telemark og Diakonhjemmet i Sandnes.

- Vi definerte det nok ikke som en formell forskningsgruppe i starten, men vi var en gruppe forskere som samarbeidet og bistod hverandre, sier Söderhamn som overtok ledelsen av gruppen etter at hennes ektemann, professor Olle Söderhamn, gikk bort i 2013.

Tilknyttet Senter for omsorgsforskning – Sør

Forskningsgruppen er tilknyttet Senter for omsorgsforskning – Sør og forsker på oppdrag fra kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark og begge agderfylkene.

Funn fra forskningen deres har fått konkrete resultater i forhold til bl.a. kartlegging av eldre hjemmeboende personers helse, egenomsorg og ernæringstilstand.

Instrument for å identifisere risiko for underernæring

Söderhamn har i sitt eget doktorgradsarbeid utviklet et instrument for å avdekke fare for underernæring. Gjennom å besvare 15 enkle spørsmål kan man finne ut om den eldre står i fare for å bli underernært. Forskningsgruppen har nå brukt dette instrumentet i ulike studier.

- Eldre mennesker er en risikogruppe når det gjelder underernæring. 20 prosent av hjemmeboende og hele 60 prosent av sykehusinnlagte eldre står i fare for underernæring. Aldringsprosessen gjør blant annet at matlysten minker, man får mer fett på kroppen enn muskler og man blir fortere mett ettersom magesekken blir mindre elastisk, sier Söderhamn.

- Underernæring er veldig vanskelig å komme ut av, så det gjelder å fange dem opp før det går så langt, sier professoren.

Dette er bare ett av mange prosjekter forskerne i gruppen har gjennomført.

Nye prosjekter

Dette vårsemesteret skal forskningsgruppen for Aldring og helse i gang med nye og spennende forskningsprosjekter. De skal blant annet sammen med andre forskere fra UiA og Høgskolen i Telemark søke Norges Forskningsråd om midler for et prosjekt som er tenkt å handle om overgangsfaser i eldres behandlingstilbud. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med samhandlingsreformen.

- Eldre er en sårbar gruppe, og vi ønsker å se på hva som skjer når eldre for eksempel går fra behandling ved sykehus til kommunal behandling. Vi kommer til å søke etter hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at eldre kan bli godt ivaretatt i overgangsfasene, forklarer Söderhamn.

I 2015 kommer gruppen også til å forske på frivillig innsats i omsorgen av uhelbredelig syke. Et annet prosjekt skal se på problemet med ensomhet blant eldre. I et tredje prosjekt, tilknyttet et EU-prosjekt, skal en doktorgradsstipendiat se på tele-medisinsk oppfølging av pasienter med KOLS. Her blir det et samarbeid med forskningsgruppen for e-helse og Sørlandet sykehus.

Forskningsgruppen samarbeider med et par andre forskningsgrupper på fakultetet. Gruppens medlemmer har månedlige seminarer hvor de diskuterer hverandres manuskripter og forskningsspørsmål.

- Vi er hverandres kritikere, mentorer og veiledere, sier Ulrika Söderhamn.

Tekst: Øivind Eskedal
Foto: Jan Arve Olsen