Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mer enn dobler antall Offentlig sektor ph.d.-stipendiater

Universitetet i Agder har i løpet av de siste tre månedene økt antall Offentlig sektor ph.d.-stipendiater på universitetets doktorgradsprogrammer fra to til fem.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

F.v.: Geir Inge Hausvik fra Sørlandet sykehus HF, Tor Bersvendsen fra Kristiansand kommune og Ann Camilla Schulze-Krogh fra Aust-Agder fylkeskommune.

STIPENDIATER: Tre nye Offentlig sektor ph.d.-ere. F.v.: Geir Inge Hausvik fra Sørlandet sykehus HF, Tor Bersvendsen fra Kristiansand kommune og Ann Camilla Schulze-Krogh fra Aust-Agder fylkeskommune. 

Av de fem begynte to sine doktorstudier på UiA i november i fjor, mens tre nye fikk beskjed om at de var tatt opp i ordningen med offentlige ph.d.-kandidater nå i begynnelsen av februar.

Felles for dem er at de alle til vanlig arbeider i offentlig sektor, og at doktorgradsstudiene som de nå begynner på har tilknytning til arbeidet deres der.

– Dette er veldig bra. Det betyr at Agder-fylkene har fått hele fem av 24 offentlige ph.d.-stipendiat-stillinger som Norges forskningsråd har etablert i løpet av det siste året, og at alle disse skal ta sin doktorgrad ved UiA. Det gjør oss «best i klassen» på dette området, og er positivt både for UiA og for Agder, sier rektor Torunn Lauvdal.

Dette blir lagt merke til også utenfor Agder, og kommer blant annet som et resultat av økonomisk støtte fra begge fylkeskommunene, og et samarbeid over lengre tid mellom Senter for e-helse og omsorgsteknologi og offentlig sektor i regionen.

Målet med Offentlig sektor ph.d.-ordningen  er å styrke langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter. Den skal også øke forskerrekruttering i offentlig sektor og gi bedre samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Tre nye i februar

Av de fem offentlige ph.d.-stipendiatene som er tatt opp på doktorgradsstudier på UiA, arbeider to i Kristiansand kommune, to ved Sørlandet sykehus HF og én i Aust-Agder fylkeskommune. Fire av stipendiatene er også tilknyttet universitetets Senter for e-helse og omsorgsteknologi, og tre av dem går på universitetets doktorgradsprogram i informasjonssystemer.

De tre nye fra Agder som ble tatt opp på ordningen nå i februar er:

 • Geir Inge Hausvik
  Geir Inge Hausvik arbeider ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Han skal arbeide med et prosjekt med tittelen Conceptualizing Information Quality (IQ) as Integral Prerequisite of Continuous Quality Improvement in Health Care 

Prosjektets hovedmål å integrere informasjonskvalitet i kontinuerlig forbedringsarbeid i helseforetak, som for eksempel ved pasientbehandling, økonomi- og personalprosesser. 
På UiA er Geir Inge Hausvik tilknyttet Senter for e-helse og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer som ph.d.-stipendiat. I stipendperioden fortsetter han i jobben sin på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

 • Tore Bersvendsen

  (Foto: Svein Tybakken)

  Tore Bersvendsen arbeider som økonomirådgiver i staben til helse- og sosialdirektøren i Kristiansand kommune. Tore Bersvendsens ph.d.-arbeid har tittelen Samfunnsøkonomisk prognoseverktøy for kommunale helse- og omsorgstjenester.  Prognoseverktøy for kommunale helse- og omsorgstjenester.
   
   I arbeidet fokuserer Bersvendsen på hverdagsrehabilitering, der han blant annet vil se på hvilke implikasjoner endringer i tjenestetilbudet kan ha for fremtidige behov for helsetjenester og ressursbehov. Mer kunnskap om dette kan gi mer rasjonelle helsetjenester i framtiden. Det er ventet at arbeidet vil bli fulgt av hele helse-Norge.
   
   På UiA er Tore Bersvendsen ph.d.-kandidat ved Institutt for økonomi. Som Geir Inge Hausvik kan han i løpet av arbeidet også bli tilknyttet universitetets Senter for e-helse og omsorgsteknologi. 
 • Ann Camilla Schulze-Krogh
  Ann Camilla Schulze-Krogh kommer fra stillingen som rådgiver og internasjonal koordinator i Aust-Agder fylkeskommune/vik. leder for VRI Agder.  Hun skal arbeide med ph.d.-prosjektet Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår. Hvordan kan Aust-Agder fylkeskommune møte fremtidige utfordringer som regionalutviklingsaktør ved å lære av erfaringer fra VRI programmet?
   
   Bakgrunnen for arbeidet er at det i 2017 er slutt på 10 år med VRI-program på Agder. Det blir viktig å oppsummere erfaringene og diskutere hvordan kunnskap fra VRI programmet kan omsettes i økt kompetanse, nye rutiner og modeller for fylkeskommunens arbeid som regionalutviklingsaktør. 
   
   Målet med forskningen er blant annet å sikre at strategisk kunnskap tilfaller fylkeskommunen slik at ikke kompetanse og erfaringer går tapt.
   
   Ann Camilla Schulze-Krogh begynner som ph.d.-kandidat ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon til sommeren.

 Se hele februar-tildelingen fra Forskningsrådet her!

To startet på UiA i november

Geir Thore Berge og Kirsti Askedal er de første to stipendiatene i Agder på nysatsingen Offentlig ph.d.

Geir Thore Berge og Kirsti Askedal er de første to stipendiatene i Agder på nysatsingen Offentlig ph.d.

De to som ble tatt opp på offentlig ph.d.-ordningen i november, og som allerede er i gang med arbeidet sitt, er:

 • Kirsti Askedal i Kristiansand kommune. Hun forsker på gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Hun ser nærmere på mulighetene for å effektivisere og hente ut gevinster – både økonomiske og menneskelige - knyttet til effektiviserings- og endringstiltak i kommunens helse- og omsorgsektor.
På UiA er Kirsti Askedal tilknyttet Senter for e-helse- og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer som ph.d.-kandidat. Askedal søkte stipendiatstillingen f ra en jobb i IT-bedriften Evry i Oslo, men er i stipendiatperioden tilsatt i kommunens enhet for helsefremming og innovasjon. Hun er utdannet sykepleier, og har en mastergrad i helseinformatikk.

 • Geir Thore Berge ved Sørlandets Sykehus HF forsker på kriterier for strukturering av informasjon i helsevesenet. Gjennom dette ser han nærmere på blant annet pasientdata, med tanke på å strukturere pasientjournalene bedre enn i dag. Bedre pasientjournaler letter samarbeidet mellom sykehusene og kommunene, men også sykehus seg imellom – til det beste for pasientene.
   
   På UiA er også Geir Thore Berge tilknyttet Senter for e-helse- og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer som ph.d.-kandidat. Han fortsetter i jobben sin som leder for enheten som arbeider med kliniske IKT-systemer på Sørlandet Sykehus i stipendperioden. Berge er utdannet sykepleier og har også mastergrad i informasjonssystemer fra UiA.

Tekst: Jan Arve Olsen