0
Hopp til hovedinnhold

MatRIC satser høyt

Ved MatRIC, UiAs eget Senter for fremragende utdanning i matematikk, jobber de med å heve kvaliteten på matematikkundervisningen i Norge.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Simon Goodchild og Line Eielsen Malde, foto

Senterleder Simon Goodchild og prosjektleder Line Eielesen Malde ved MatRIC, UiAs eget Senter for fremragende utdanning i matematikk.

– Vi har en spennende og utfordrende jobb foran oss, men vi er godt i gang med arbeidet, sier prosjektleder for MatRIC, Line Eielsen Malde.

Line Eielesen Malde er utdannet samfunnsøkonom med yrkeserfaring fra Kunnskapsdepartementet, mens senterleder Simon Goodchild har bakgrunn som professor i matematikkdidaktikk. Malde og Goodchild jobber ved både Campus Grimstad og Campus Kristiansand, og duoen har som mål å heve kvaliteten på matematikkundervisningen på universitet og høgskolenivå.

Senteret har i tillegg fire koordinatorer for ulike arbeidsgrupper, en postdoktor og en ansatt stipendiat tilknyttet senteret.

Matematikk i vinden

– MatRIC sitter på ingen måte med alle svarene for hvordan matematikkundervisningen kan bli enda bedre. Vår oppgave blir først og fremst å bidra til å koordinere og samle forskning og kunnskap på feltet, men også bidra til dialog og erfaringsutveksling mellom undervisere. Det er svært viktig for oss å få til et godt samarbeid med de andre kunnskaps- og utdanningsinstitusjonene i Norge.

Etterspørselen etter folk som er flinke i matematikk er stort. Matematikk som fag er i vinden som aldri før og inngår som en obligatorisk del i mange studieretninger. Til tross for dette er det en kjent problemstilling at svært mange studenter stryker i nettopp matematikk.

– Gjennom MatRIC jobber vi for å gjøre matematikkundervisningen enda bedre, sier Malde.

Nasjonalt arbeid

Smarttelefon med illustrasjonsbilde av person foran matematikkformler..

MatRIC arrangerer blant annet workshops og konferanser.

Akkurat nå jobber de mot den første MatRIC konferansen som holdes i Trondheim, torsdag 27. november. 100 undervisere i matematikk fra 38 ulike institusjoner har meldt seg på konferansen, og alle universitetene i Norge er representert. Hovedforeleser Tom Lindstrøm fra Universitetet i Oslo skal blant annet snakke om hva det betyr å forstå matematikk.

– Dette er vår første konferanse og vi er veldig stolte over at vi har nådd ut til så mange!

Toppsenter innen utdanning

MatRIC, som står for Centre for research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching, fikk status som Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2013.

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning for utdanning på bachelor – og mastergradsnivå. Ordningen er en parallell til toppsenterordninger innen forskning.

Tanken bak ordningen er å fremheve eksepsjonelle utdanningsmiljøer, for å synliggjøre at utdanning og forsking er likestilte aktiviteter for universiteter og høgskoler. 

Per dags dato finnes det kun fire Sentre for fremragende utdanning i Norge, hvorav MatRIC er et av disse.

– Senterstatus ble tildelt på bakgrunn av en veldig god søknad og et veldig godt fagmiljø innen matematikkundervisning her på UiA, sier en fornøyd Line Eielsen Malde.  

Planer for 2015

Senteret fikk bevilget én million kroner ekstra over årets statsbudsjett og vil i 2015 dermed få fire millioner kroner fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), i tillegg til en tilsvarende sum fra Universitetet i Agder. 

– Vi er kjempeglade for ekstrabevillingen fra NOKUT, og har planer om å bruke pengene strategisk slik at vi virkelig kan bidra til å gjøre matematikkundervisningen i Norge enda bedre, sier Malde.

Planer for 2015 inkluderer blant annet å opprette et dropp-inn senter på begge campuser, slik at alle studenter som har matematikk i sine fag kan komme innom å få hjelp med problemer de har.
– I tillegg til å arrangere kurs, konferanser og seminarer ønsker vi å lage kurs for nytilsatte ved universiteter og høyskoler som skal undervise i matematikk. Vi ønsker også å etablere et eget nettverk for stipendiater, postdoc’er og veiledere som forsker på matematikkundervisning på universitets- og høyskolenivå.

Tekst: Yvonne Kerlefsen