Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Internasjonal pris til norske barnebokforskere

Barne- og ungdomsbokforskere verden over ser nå til Norge etter at en gruppe ledet av professor Elise Seip Tønnessen ved UiA fikk pris for beste antologi på en internasjonal konferanse i England i august. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjon av barnebok
Elise Seip Tønnessen

Professor Elise Seip Tønnessen ved UiA.

– Dette er en stor og gledelig internasjonal anerkjennelse til barnebokforskningen i Norge og også Universitetet i Agder, sier professor Elise Seip Tønnessen ved UiAs Institutt for nordisk og mediefag.

Boken de norske forskerne fikk prisen for heter Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier.I denne setter forskerne søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom ulike medier.

Selve prisutdelingen skjedde på slutten av konferansen «Creating Childhood» til The International Research Society for Children’s Literature (IRSCL), på ved Worchester-universitetet i England 15. august.

Flermediale fortellinger

I den prisbelønte antologien ser de norske forskerne blant annet på hva som skjer når en skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok blir til en film, app eller gjenskapes i andre kunstformer. Historien er lik, men opplevelsen kan være ulik. Det nye mediet preger både hvordan historien utformes, og hvordan vi opplever den.

– På den måten ser vi at det er flere måter å komme inn i fortellingen på, sier Elise Seip Tønnessen.

Hun forteller også at dette flermediale bildet stadig er i endring.

– Tendensen er at man kan oppleve en fortelling på flere måter. Det er også slik at grensene mellom det litterære og det som er ren underholdende er mer uklare enn før. Videre er det slik at nye fortellinger nå ofte kommer som en hel pakke – både film, bok og også digitale tilbud som inviterer til medvirkning, sier hun.

Stort forskningsprosjekt

Selve boken Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier er et resultat av forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers (2011-2014) ved Norsk barnebokinstitutt (NBI). Foruten Elise Seip Tønnessen består forfatterteamet av Agnes Margrethe Bjorvand (også hun fra UiA) samt Hanne Kiil, Silje Hærnes Linhart, Ingebjørg Mjør, Kjersti Lersbryggen Mørk, Lisa Nagel, Åse Marie Ommundsen, Lin Prøitz, Astri Ramsfjell, Anne Skaret, Trine Solstad og Kristin Ørjasæter.

I prosjektet er det forsket på tekst også i andre sammenhenger enn i bøker, og det er presentert teoretiske redskaper som kan benyttes til å forstå hvordan fortellingene formidles i ulike medier.

Bred formidling

Internasjonal pris til norske barnebokforskere

I forbindelse med bokarbeidet ble det også laget en utstilling, Fra perm til skjerm, som er vist i  NBIs lokaler. Videre er det laget en egen ressursside for bruk av Jakten på fortellinger i undervisning. Boka henvender seg til forskere, men også til lærere, bibliotekarer, formidlere, forlagsfolk, forskere og andre som formidler tekster og litterære erfaringer til barn og unge.

- Jeg ser også prisen som en anerkjennelse av Norsk barnebokinstitutts initiativ for å etablere et nyskapende forskningsprosjekt i skjæringspunktet mellom litteratur og medier for barn. Og jeg synes det er ekstra gledelig at IRSCL verdsetter forskningslitteratur på ulike språk, slik at det er mulig å nå fram også med en bok skrevet på norsk. I dag er jeg glad og stolt på vegne av hele gjengen som har jobbet sammen i tre år for å lage denne boka, sier Elise Seip Tønnessen.

Kort om IRSCL

  • IRSCL – The International Research Society for Children’s Literature, er en organisasjon som støtter og synliggjør forskning på barne- og ungdomsbokfeltet, og har medlemmer fra over 40 land.
  • Forskere som vil være synlige på det internasjonale, barnelitterære forskningsfeltet er medlem av IRSCL når de har nådd et visst nivå.
  • Organisasjonen arrangerer jevnlige forskningskonferanser, og jobber også med å styrke samarbeidet mellom forskere i ulike land, og innenfor ulike felt knyttet til barne- og ungdomslitteratur. Den deler også ut en pris for monografier hvert annet år, men i år delte de for første gang også ut en antologipris. Konkurransen er stor, alle medlemmene av IRSCL sender inn forslag til kandidater.

Tekst: Jan Arve Olsen