Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hvordan påvirker EU demokratiet vårt?

Dette er ett av de sentrale spørsmålene forskningsgruppa European Integration and Governance prøver å finne svar på gjennom sin internasjonale forskning.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jarle Trondal, Anne Elizabeth Stie, Thomas Henökl og Stefan Gänzle.

Jarle Trondal, Anne Elizabeth Stie, Thomas Henökl og Stefan Gänzle.

Forskningsgruppa hører inn under Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Den består av elleve forskere, hvor to tilhører andre institusjoner enn UiA og én er PhD-student.

- Vi forsøker å forstå hvordan EU, som en relativt ny konstruksjon i stadig endring, fungerer og påvirker de andre styringsnivåene, for eksempel nasjonalstaten Norge, sier gruppeleder og professor Jarle Trondal.

Kollegiet produserer hvert år en stor mengde vitenskapelige artikler til internasjonalt anerkjente tidsskrifter, samt bøker og kapitler til fagbøker.

- Gruppen vår lykkes i veldig stor grad i å få publisert forskningen vår i internasjonale toppjournaler og jeg kan stolt si at vi publiserer mye i forhold til størrelsen på forskningsgruppa, sier Trondal.

Noe av dette skyldes gruppens brede og sterke internasjonale nettverk, ifølge Trondal.

Spennende prosjekter

Professor Jarle Trondal

Professor Jarle Trondal leder forskningsgruppen.

Det er flere prosjekter på gang i gruppen akkurat nå. Blant annet jobber førsteamanuensis Stefan Gänzle med et prosjekt som tar for seg makroregioner.

- Makroregionene omfatter nettverk av regioner som deler noen felles interesser og utfordringer. De går sammen for å finne løsninger på felles utfordringer, og kan forstås som et mellomnivå mellom nasjonalstatene og EUs institusjoner, forteller gruppelederen.

Dette prosjektet skal ende med en bok som kommer ut i 2016.

Trondal selv jobber blant annet med et prosjekt hvor han forsøker å forstå EUs sammensatte flernivåsystem. Prosjektet resulterte blant annet i boken The Palgrave Handbook of the European Administrative System i 2014.

- For eksempel er vi i Norge vant med at departementene har hovedkontrollen over de ulike områdene av politikken. Når EU-kommisjonen tiltar seg mer makt, settes statsrådene under press.

I tillegg jobber Anne Elisabeth Stie med demokrati og utvikling av nye former for politisk ansvarliggjøring i EU-systemet.

Viktig for å forstå

Emnet gruppen forsker på blir ifølge Trondal bare viktigere og viktigere for å forstå politiske beslutningsprosesser - også i vårt eget land.

- Det å diskutere nasjonal politikk alene gir mindre og mindre mening.  Premissene for politikken og utforming av offentlige tjenester legges i økende grad av EU. Dermed blir det å finne svar på hvordan og av hvem disse premissene legges helt sentralt, sier Trondal.

Norges spesielle rolle i forholdet til EU gjør emnet ekstra interessant.

- Norge er ikke et av unionens medlemsland, og har dermed begrenset påvirkningskraft på de overordnede politiske føringene. Samtidig har vi forpliktet oss til å følge mange av de politiske retningslinjene som legges. Vi har dermed gjort det vanskelig for oss selv. Det å forske på hvordan systemet virker – også i en norsk kontekst - blir dermed ekstra interessant, sier Trondal.

Travle dager

Når vi nå presenterer disse forskerne som månedens forskningsgruppe for april 2015, er det midt i en hektisk periode. I april skal medlemmer dele forskningsresultater for både NHO, Utenriksdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, samt Norges delegasjon til EU.

I tillegg forsvarte et av gruppas medlemmer, Thomas Henökl, sin doktorgradsavhandling om EUs utenrikspolitiske tjeneste. Han er disputant nummer 100 på UiAs egne doktorgradsprogrammer.

Les mer om forskningsgruppen på deres nettsider.

Tekst og foto: Øivind Eskedal