Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forsker på endringene i musikkbransjen

UiAs forskningsgruppe innen «Music Management» samarbeider med bransjestorheter som Pink Floyds tidligere manager for å studere hvordan musikkindustrien påvirkes av digitalisering.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gruppen består av bare en håndfull forskere, men det internasjonale nettverket deres tar igjen for antall medlemmer.

- Som i musikkindustrien er man også i musikkforskningsmiljøet litt spredt, så det gjenspeiler forskningsfeltet vårt, sier gruppens leder, førsteamanuensis Daniel Nordgård.

Det norske musikkmarkedet og UiAs forskningsgruppe befinner seg i senteret for internasjonal forskning og utvikling. Music Management er én av fem forskningsgrupper tilknyttet Popular Music Research Unit ved UiA – en ledende forskningsenhet innen populærmusikk i Norden. Enheten tilhører Institutt for rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag.

Endringer i musikkbransjen

Førsteamanuensis Daniel Nordgård, foto

Førsteamanuensis Daniel Nordgård leder forskningsgruppen Music Management ved Universitetet i Agder.

Selv forsker Nordgård spesielt på endringer i musikkindustrien som følge av digitaliseringen av musikkmarkedet.

- Jeg forsker på endringene som noe mer enn bare et skifte i pengeflyten. Mitt anliggende er at det skjer større endringer i både struktur, dynamikk og maktforhold, sier Nordgård.

I doktorgraden hans, som er ventet ferdig til sommeren, gjør Nordgård en kvalitativ studie av bransjens omveltning.

- Jeg har fulgt et nettverk i flere år, og sett hvordan de responderer på strukturendringene. Jeg ser på hvordan de møter hindringer i opphavsrett, lisensiering og politikk.

TONO-styreleder

Bendik Hofseth

Professor Bendik Hofseth har hatt en rekke sentrale verv innen norsk og internasjonal musikkbransje.

Gruppens andre faste medlem er professor Bendik Hofseth – jassmusiker, plateprodusent og komponist. Hofseth har vært ansatt ved Institutt for rytmisk musikk i rundt 15 år, og har i tillegg til bred utøvende erfaring også sittet i mange utvalg og styrer innen musikkbransjen.

I dag er han blant annet styreleder i TONO, og har tidligere vært styreleder for NOPA, Phonofile og han er aktiv i FN (WIPO) og i verdens komponistråd (CIAM).

- I forskningen vår bringer Hofseth inn en viktig kobling mellom utøvende musikk og internasjonal kompetanse på musikkbransjen, sier gruppeleder Nordgård.

Kan brukes til å forstå delingsøkonomi

Hvorvidt det er viktig for samfunnet at noen forsker på musikkbransjen, er det ingen tvil om mener forskerne selv. Forskningen kan nemlig også brukes til å forstå endringer i andre bransjer.

Nordgård sammenligner det som har skjedd i musikkbransjen, med det som nå møter drosjenæringen.

- Når statsministeren snakker om delingsøkonomi og utfordringene tjenester som Über fører til, kan man bruke omveltningene i musikkbransjen til å unngå å gjøre de samme feilene, sier han. Filmbransjen lo av musikkbransjens håndtering i mange år, før de møtte den samme utviklingen og gjorde mange av de samme feilene.

I dag er gruppen blant annet involvert i et COST Action-prosjekt i regi av EU som omhandler virtuell arbeidskraft og endringene som skjer som følge av digitaliseringen. Prosjektet bygger på et bredt Europeisk nettverk av akademikere og bransjerepresentanter, og Nordgård sitter i prosjektets ledelseskomite.

Regjeringens Nordgård-utvalg

I 2013 leverte Daniel Nordgård og resten av Nordgård-utvalget en rapport til regjeringen om utfordringene ved nye former for salg og distribusjon i musikkbransjen. Kulturdepartementet ville vite hvordan de best kunne utvikle politikken for å møte endringene i musikkbransjen og nedsatte en bred komite som Nordgård ledet. Funnene fra arbeidet har blitt grunnlaget Nordgårds bidrag i den nylig publiserte boken Business Innovation and Disruptions in the Music Industry.

Med bakgrunn i at gruppens medlemmer får slikt ansvar, og at de stadig inviteres inn i utvalg og forskningsprosjekter av de største innen musikkforskning, trekker gruppen selv slutningen at de har opparbeidet seg en tydelig posisjon innen feltet – ikke som størst, men som en attraktiv samarbeidspartner med godt nettverk.

- Nå har vi også inne en søknad til Norges Forskningsråds KULMEDIA-program hvor vi vil samarbeide med Agderforskning i Kristiansand, Queensland University  of Technology i Australia, University of Hertfordshire i Storbritannia og Kunnskapsverket på Lillehammer. Vi ønsker å gjøre en økonomisk analyse av den norske musikkbransjen etter digitaliseringen hvor vi også ser på verdikjeder og bransjestrukturer.

Eksternt medlem: Pink Floyds eks-manager

Peter Jenner

Den tidligere manageren til band som Pink Floyd og The Clash, Peter Jenner, er med som eksternt medlem i forskningsgruppen.

Music Management-gruppen har også knyttet til seg sentrale bransjenavn.

- For det første har vi med Peter Jenner som er den tidligere manageren til band som Pink Floyd og The Clash. Han er en ringrev i bransjen og i tillegg generalsekretær i The International Music Manager’s Forum (IMMF), forteller Nordgård.

Også professor Roger Wallis, spesielt kjent fra da han i 2009 vitnet i Pirate Bay-rettssaken og pekte på de positive sidene ved fildeling, bidrar i gruppens arbeid. I tillegg er han en sentral del av dem som underviser i masterstudiet i Music Management ved UiA.

Forskningsgruppen er også med i et større forskningsmiljø i UiAs Popular Music Research Unit.

- Det er en stor fordel at vi er tett knyttet til musikkmiljøet og de som forsker på utøvende musikk. Til syvende og sist er det jo det det handler om.

Tekst: Øivind Eskedal