Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Flere e-helse-etableringer på Agder fremover

Agder ligger an til å bli et norsk satsingsområde for utvikling av e-helse, gjennom etablering av et nasjonalt responssenter og et living lab for e-helse-forskning.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektleder Astrid Nyeng fra Helsedirektoratet

Prosjektleder Astrid Nyeng fra Helsedirektoratet kom med flere positive nyheter for agderfylkene under e-helseuka.

e-helse-uka er et årlig arrangement i regi av Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder. Dette er det fjerde året arrangementet avholdes med deltakere fra både inn- og utland.

Totalt 140 deltakere besøkte årets utgave som ble arrangert 2. og 3. juni, og som hadde foredragsholdere fra både Norge, Nederland, Storbritannia og Spania.

Anmodet om nasjonalt responssenter

Kommunalsjef Aase Synnøve Hobbesland fra Risør kommune og helse- og sosialdirektør Wenche P. Delhi fra Kristiansand kommune.

Kommunalsjef Aase Synnøve Hobbesland fra Risør kommune og helse- og sosialdirektør Wenche P. Delhi fra Kristiansand kommune representerte kommunene som har blitt anmodet om å etablere et nasjonalt responssenter.

På konferansens andre dag, forbeholdt e-helse i norsk sammenheng, kom prosjektleder Astrid Nyeng med noen lovende signaler om Agder-regionens fremtid som et sentrum for utvikling av norske e-helse-tjenester.

- Helsedirektoratet har anmodet Agder-miljøet om å bistå i etablering av en nasjonal responstjeneste hvor alarmmeldinger fra brukere i kommuner i hele Norge kan håndteres, sa Nyeng i sitt innlegg.

Det omtalte Agder-miljøet består av en rekke kommuner fra hele Agder. Disse var på konferansen representert ved helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli fra Kristiansand kommune og kommunalsjef Aase Synnøve Hobbesland i Risør kommune.

Eksempelvis kan signalene som utløses av trygghetsalarmer fanges opp av et nasjonalt senter, i stedet for at hver kommune må opprette sitt eget responssenter. Dette er en midlertidig løsning frem til 2018.

- Det nasjonale responssenteret skal gjøre det enklere for kommuner å starte overgangen fra analoge til digitale tjenester, og redusere risikoen for feilinvesteringer før de nasjonale kravene til responstjenester blir klare i 2017, forklarte Nyeng.

Living lab for velferdsteknologi

I tillegg er Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Grimstad kommune innstilt til å bli Living lab for velferdsteknologi. Dette «levende laboratoriet» skal sikre at leverandører av velferdsteknologi får tilgang til å teste tjenestene sine i reelle omgivelser.

- De skal sammen med andre tiltak sikre at løsningene som skal tas i bruk tilfredsstiller behovene til både brukere, pårørende og helse- og omsorgstjenestene, sa Nyeng.

Det ble understreket at den endelige avgjørelsen skal tas i løpet av juni måned.

- Det er viktig å se dette tiltaket opp mot arbeidet Universitetet i Agder gjør innenfor velferdsteknologi, sa Nyeng som er Helsedirektoratets prosjektleder og assisterende programleder for det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

To gode nyheter

Stephen Seiler og Santiago Martinez

Dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Stephen Seiler mener nyhetene Helsedirektoratet kom med under e-helseuka er en energiinnsprøytning. Postdoktor Santiago Martinez lytter i bakgrunnen.

På konferansen ble de to nyhetene tatt i mot med entusiasme og glede.

- Dersom det både blir slik at vi får det nasjonale responssenteret og et living lab til Agder, er dette svært gode nyheter for både universitetet og regionen, sier administrativ leder for UiAs senter for e-helse og omsorgsteknologi, Ragni MacQueen Leifson.

- Signalene fra Helsedirektoratet var en ekstra energiinnsprøytning for mange i Agders voksende e-helse-miljø.  Det bekrefter at vi har fått til mye bra sammen. Oppgavene som antydes av direktoratet passer hånd i hanske med våre helhetlige utviklingsplaner for både e-helse-senteret og «Campus Grimstad Helse», sier dekan for Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap, Stephen Seiler.

Analyserte ultralyd direkte fra Nordsjøen

Ragni MacQueen Leifson

Administrativ leder for UiAs senter for e-helse og omsorgsteknologi, Ragni MacQueen Leifson.

Den første dagen hadde internasjonalt fokus hvor temaet var aktiv og sunn aldring, og spørsmålene handlet om hvordan helsevesenet skal organiseres i en fremtid hvor det blir mange flere eldre, og samtidig færre i yrkesaktiv alder.

- Vi er spesielt stolte over å ha George Crooks fra NHS24 i Scotland og Maud Diemer fra CMO STAMM i Nederland på talerlisten. Crooks gav et flott, internasjonalt overblikk på helseutfordringer og e-helse-teknologi, mens Diemer delte sin brede kunnskap om frivillighet i omsorgstjenester, sier MacQueen Leifson.

Et annet høydepunkt var da deltakerne fikk se en direkte demonstrasjon av en ultralyd som ble gjennomført på en oljeplattform i Nordsjøen. Nils Petter Oveland i Norsk Luftambulanse og resten av forsamlingen kunne se ultralydbildene og gjennomføre det vi kan kalle en langdistansediagnose.

Tekst: Øivind Eskedal

Foto: Øivind Eskedal og Maren Thormodsæter