Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

E-helse-senter styrkes gjennom nytt forskningsprosjekt på Agder

Regionale forskningsfond bevilger 4 millioner kroner til forskningsprosjekt om ”Fremtidens alarmmottak”.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Senter for e-helse og omsorgsteknologi: Stipendiat Berglind Smaradottir, professor Rune Fensli og stipendiat Martin Gerdes fra Fakultet for teknologi og realfag og postdoktor Santiago G. Martinez ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Senter for e-helse og omsorgsteknologi: Stipendiat Berglind Smaradottir, professor Rune Fensli og stipendiat Martin Gerdes fra Fakultet for teknologi og realfag og postdoktor Santiago G. Martinez ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

I år har Regionalt Forskningsfond Agder, Oslofjordfondet og Hovedstadsfondet stått sammen om en fellesutlysning for forskningsprosjekter innenfor velferdsteknologi i eldreomsorgen.

To prosjekter fikk bevilgning fra fellesutlysningen, et i Oslo og et i Agder. Prosjektet ”Fremtidens alarmmottak” vil utrede funksjonalitet med tilhørende tjenester og teknologistøtte for fremtidens digitale alarmsentral. Det finnes i dag mange ulike løsninger for å håndtere alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger hos hjemmeboende eldre. Dette prosjektet vil se på nye modeller for mottak og oppfølging av alarmer fra hjemmeboende eldre.

15 kommuner på Agder er representert i prosjektet som utprøvingskommuner. Dette er kommunene i Listerregionen, i Østre Agder samt Kristiansand kommune  Andre partnere er Skien, Larvik, Drammen og Bærum, bedriften Imatis, Sintef og UiA.

Styrking av Senter for e-helse og omsorgsteknologi

- Tildelingen til prosjektet ”Fremtidens alarmmottak” er en ytterligere styrking av vår satsing på e-helse og velferdsteknologi på Universitetet i Agder, uttaler professor Rune Fensli. Han er prosjektleder for prosjektet som nå starter opp.

- Prosjektet bygger på en fersk utredning UiA gjorde i Listerregionen i forbindelse med vår deltakelse i helsedirektoratets nasjonale program for utvikling og implementering av velferdsteknologi. Det styrker det gode samarbeidet mellom UiA og kommunesektoren på Agder, uttaler rådmann i Kvinesdal Camilla Dunsæd.

I 2010 bevilget RFF Agder 8 millioner kroner til Senter for e-helse og velferdsteknologi på UiA. Denne satsingen gir nå uttelling gjennom nye og spennende prosjekter som tildeles til senteret.

Målet med forskningsprosjektet er:

  1. Kartlegge behov, funksjoner og rammebetingelser for mottak og tjenesteoppfølging.
  2. Utvikle tjenestemodeller og prosessbeskrivelser for regionalt alarmmottak.
  3. Utvikle modeller for samarbeid med pårørende.
  4. Utvikle krav til IKT-løsninger som kan understøtte ny tjenestemodell.
  5. Demonstrere nye samhandlingsmuligheter gjennom utvikling av IKT-prototype.
  6. Utvikle metodikk og modell for evaluering av effektene ved et sentralisert mottak.