Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputas nummer 100 har EU-administrasjonen som tema

Mandag 20. april disputerer Thomas Henökl for ph.d-graden. Han er nummer 100 i rekken av kandidater som forsvarer en doktorgradsavhandling på UiAs egne programmer.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Thomas Henökl

English text - please scroll down:

Forskerutdanning er en sentral oppgave for alle universiteter. Det tar tid å bygge opp kompetansen i fagmiljøene til å kunne gi topp-utdanningen – men ved UiA har nå samtlige seks fakulteter ett eller flere aktive doktorgradsprogrammer.

Formelt sett er ikke Thomas Henökls doktorgrad klar før bedømningskomitéens vurdering er godkjent av UiAs styre, delegert til rektor. Først da blir Thomas Henökl kreert med ph.d.-grad.

Derfor blir feiringen av institusjonens runding av 100-bøya først feiret med kakelag på begge UiAs campuser mandag 27. april.

Henökls avhandling om EUs utenrikspolitiske tjeneste

Thomas E. Henökl fra Østerrike disputerer for ph.d.-graden ved Fakultet for samfunnsvitenskaps doktorgradsprogram med spesialisering i offentlig administrasjon ved Universitetet i Agder.

Henökl har arbeidet med forskningsprosjekter om flernivåpolitikk og -administrasjon ved UiAs Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

The EU’s foreign and diplomatic service inside-out and how it affects international politics

Forskningen dreier seg om EUs retts- og forvaltningssystem fra et organisasjonsteoretisk perspektiv.

Henökl har skrevet om den utenrikspolitiske tjenesten til Den europeiske union. Tjenesten ble etablert i 2011 og har til formål å administrere EUs relasjoner med resten av verden. De aktuelle utfordringer for europeisk sikkerhet med utgangspunkt i krise og væpnet konflikt i Ukraina, Syria og Nord Afrika, setter EU under et enormt press, og understreker viktigheten av å ha velfungerende utenrikspolitikk og diplomati på plass.

Etter at Lisboatraktaten trådte i kraft ble den utenrikspolitiske tjenesten en egen organisasjon, dannet ut fra EU-kommisjonenRådssekretariatet, medlemslandenes diplomater og EUs utenriksdelegasjoner, som representerer et steg mot sentralisering av statens kjerne-kompetanser.

Spørsmålet er hvordan denne tjenesten fungerer, og om den en dag vil erstatte de diplomatiske tjenestene til EUs medlemsland - en interessant og appellerende problemstilling, i en tid preget av krise og finansielle restriksjoner.

I perioden 2005 til 2011 arbeidet Thomas Henökl som politisk rådgiver for Den europeiske kommisjon, for EUs utenrikstjeneste og ved Europeisk Institutt for Forvaltningsvitenskap (Maastricht, NL). Før dette studerte og jobbet Henökl blant annet i Frankrike (Sciences-Po, IEP Paris), Nederland (European Institute of Public Administration) og Japan (International Christian University, ICU Tokyo og EUs Delegasjon i Japan). I tillegg har han erfaring fra kriseområder og utviklingsland (Egypt, India, Tanzania).

Henökl har bakgrunn og kompetanse i både EU-rett og forvaltning, utenriks- og sikkerhetspolitikk, i tillegg til krise- og risikohåndtering, politikkanalyse og evaluering, innovasjon og lederutvikling. Han har 15 års erfaring innen forskning, konsulentvirksomhet og prosjektledelse, fra internasjonale organisasjoner, offentlig administrasjon og privat sektor.

Hans nøkkelkompetanse ligger i:

 • Forskning innen europeisk offentlig politikk, forvaltning, statsvitenskap og organisasjonsteori
 • Sterke presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring innen offentlig rådgivning, universitetsundervisning og forskning
 • Flere års ekspertise med europeiske institusjoner, flernivåadministrasjon og internasjonal politikk (sikkerhetsanalyse)
 • Analyse og konsulenterfaring innen offentlig administrasjon og offentlig rett, bl.a. ble Henökl på nytt nominert som eksternt medlem i etikk- og integritetsrådgivningskomiteen til Den europeisk kjemikaliemyndighet, Helsinki) for perioden 2014-2016
 • Internasjonal prosjektledelse (forvaltningsreform, reform av sikkerhetssektor) i Øst- og Sør-Europa (Romania, Bulgaria, Bosnia og Herzegovina); Asia (India og Japan), Afrika (Egypt og Tanzania); eksempel:
  • Reform av politi og sikkerhetsapparat i Bosnia og Herzegovina (2006-2007), EIPA Maastricht;
  • Planlegging og implementering av sikkerhetspolitiske tiltak for EUs 140 ambassader i hele verden (2008-10)

Disputasfakta:

Kandidaten: Thomas Henökl (1977) er fra Østerrike. Han tok sin bachelorgrad ved Universitetet i Innsbruck, og mastergrad ved tre institusjoner: 1. Universitetet i Innsbruck, 2. Institut d’Etudes Politiques de Paris (France) og 3 - Graduate School of Public Administration, International Christian University Tokyo (Japan). I stipendiattiden har han forsket ved UiA, finanisiert over UiAs budsjett.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium, B1-001, Campus Kristiansand

Dekan Sigbjørn Sødal leder disputasen.

 

Tid for prøveforelesning: Mandag 20. april 2015 kl 10:15 – 11:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "The institutional architecture of EU External Relations after the Treaty of Lisbon"

 

Tid for disputas: Mandag 20. april 2015 kl 12:15 – ca 17:00

Tittel på avhandling: “Inside the External Action Service:  'Unpacking’ the EU Foreign Policy Bureaucracy”

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Sophie Vanhoonacker, Maastricht University, the Netherlands

Annenopponent: Associate Professor Jozef Batora, Comenicus University Bratislava, Slovakia

Bedømmelseskomitéen er ledet av associate professor Stefan GänzleDepartment of Political Science and Management, UiA

 

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Jarle Trondal, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA

 

 

The EU’s foreign and diplomatic service inside-out and how it affects international politics

As presented by the candidate:

Thomas Henökl (Austria) is Research Associate at the University of Agder, Kristiansand (Norway), where he defended his PhD entitled ‘Inside the External Action Service: Unpacking the EU foreign policy bureaucracy’ in 2015. This research adopts an organizational approach and draws on qualitative and quantitative data and methods to assess the transformative momentum of recent capacity building in the area of EU external action.

Thomas works in research, teaching and policy advice and specializes in the fields of EU foreign and security policy, international aid and development, and more widely on comparative politics and organization theory, European public policy, law and administration, civil service law and HRM as well as ethics and conflicts of interest management. Recently, some of his scholarly work appeared in Journal of European Public Policy, West European Politics, Journal of European Integration, European Foreign Affairs Review, and the Journal of Contemporary European Research. Previously, he worked for the European Commission (DG Relex, and later the European External Action Service), and at the European Institute of Public Administration (EIPA). Thomas Henökl holds Masters’ degrees in Political Science, European Public Policy and Public Administration from the University of Innsbruck, the Intstitut d’Etudes Politiques (Sciences-po), Paris and the Graduate School of Public Administration at the International Christian University, Tokyo (Japan).

At present, Thomas is working on projects of public policy analysis and evaluation, both in Norway as well as EU-wide and internationally. Thomas has also been re-conducted in his capacity as Independent Expert Member to the Ethics and Conflicts of Interest Advisory Board of the European Chemicals Agency (www.echa.eu, Helsinki), for the period 2014-2016. His key-competences are:

 • Conducting independent academic research in the fields of European public policy and administration, EU law, institutions and international relations
 • University lecturing and contribution to graduate-level educational programmes
 • Publications, presentations and keynotes at different public venues
 • Public policy advice and consulting
 • Strong research profile in the area of European public policy  administration and organization theory; as well as international relations and regional integration
 • Excellent presentation, communication and negotiation skills
 • Sound knowledge of qualitative and quantitative research methods
 • Graduate level university lecturing, as well as design and dissemination of learning and development activities
 • Extensive experience within the European Institutions
 • Expert level analysis and advice in public policy, law and administration
 • Project management experience in CEE and the Balkans (Romania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina); Asia (India and Japan) and Africa (Egypt and Tanzania)