Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bedre praksisveiledning med nettbrett

Mer erfaringsdeling, bedre observasjoner, større engasjement og bedre veiledning. Det er noen av de foreløpige resultatene midtveis i et større samarbeidsprosjekt - «Nettbrett i praksisveiledning» - der UiA leder an. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nettbrett i klasserommet, foto.

Bruk av nettbrett i praksisperiodene kan gi bedre veiledning, viser de foreløpige resultatene fra et banebrytende forsøksprosjekt ledet av UiA. 

- Litt forsiktig skal vi vel være ennå. Men det er klart - så langt ser det lovende ut, ja faktisk svært så lovende, sier dosent Petter Mathisen ved universitetets pedagogiske utviklingssenter Puls.

Se film om prosjektet HER!

I snart to år har Puls, ved Mathisen og hans kollega og samarbeidspartner, dosent Cato Bjørndal ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, ledet det nyskapende utprøvingsprosjektet.

Prosjektets målsetting er å utforske og utvikle nettopp bruk av nettbrett til observasjon og veiledning i lærerstudentenes praksisperioder. Tanken er at nettbrett kan bidra til å styrke sammenhengen mellom veiledningens tre grunnleggende aktiviteter: Undervisning, observasjon og veiledning.

43 studenter og 17 praksislærere

Petter Mathisen

Dosent Petter Mathisen ved UiA pedagogiske utviklingssenter, PULS.

Lærerstudenter i Agder og i Tromsø deltar i prosjektet. De bruker nettbrettene i undervisningen og veiledningen når de har praksisperioder ute i skolene. Samlet sett har 43 studenter og 17 praksislærere fra UiA og UiT deltatt i prosjektet til nå.

- Bruken av nettbrett skaper engasjement og innsats både hos studentene og hos veilederne. Mye tyder også på at særlig observasjonskompetansen til studentene heves, og at studentene og veilederen får med seg et helt annet observasjonsmateriale til veiledningen enn tidligere, sier Petter Mathisen.

- Også åpenhet og ærlighet i tilbakemeldinger blir fremtredende. En forklaring på dette er at alle via nettbrettene – med de kommunikasjonsmulighetene som finnes i brettene - får tilgang til hverandres undervisningsplaner, observasjoner og kommentarer. De deler altså alt, sier han.

- Videre gir nettbrettene oss alle en mulighet til å bevege oss i tid. Vi kan både dele ting i sanntid, og vi kan gå tilbake og se hvordan ting var i går – og lære av det.

Se film om prosjektet HER!

Videreutvikles gjennom 2015

Så langt i prosjektet har hovedfokus vært på bearbeiding og publisering av erfaringer og funn, utvikling av prosjektets omtale på nettstedet praksisveiledning.no,, produksjon av videofilmer med informasjon og instruksjon i tilknytning til prosjektet.

- Nå i løpet av våren 2015 går vi videre. Hovedfokus for prosjektet i 2015 er blant annet å dokumentere og spre kunnskaper og erfaringer fra prosjektet. Dette vil skje i form av publiseringer av forskningsresultater, foredrag, gjesteforelesninger og kontinuerlig oppdatering av nettstedet praksisveiledning.no, forteller Petter Mathisen.

Sentralt står også arbeidet med å videreutvikle bruk av nettbrett i praksisveiledning i grunnskolelærerutdanningen. Det arbeides nå med å få gjennomført videre utprøvinger ved norske universiteter. 

Første del av prosjektet har også avslørt utfordringer, særlig knyttet til teknologien. Dette gjelder for eksempel databehandling, mangler i programvaren og varierende IKT-kompetanse blant deltakerne.

- Så det blir utrolig spennende det hele, sier Mathisen.

Her ser studentene en virkelig læresituasjon om igjen – og lærer av det.

Her ser studentene en virkelig læresituasjon om igjen – og lærer av det. (Foto: Praksisveiledning.no) 

Samarbeidspartnere

Prosjektet «Nettbrett i praksisveiledning» er et samarbeid mellom UiT og UiA med støtte fra Norgesuniversitetet. Det drives av Puls – universitetets pedagogiske utviklingssenter.

Prosjektet inkluderer følgende samarbeidspartnere:

Ved Universitetet i Agder medvirker IT-avdelingen og Avdeling for lærerutdanning til at forsknings- og utviklingsarbeidet lar seg gjennomføre. Ved Universitet i Tromsø bidrar også ProTed - Senter for fremragende utdanning - og Universitetsskoleprosjektet.

Tekst: Jan Arve Olsen