Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anerkjente matematikere med nettverksstyrke

De sju matematikerne i UiAs forskningsgruppe i matematikk har gjennom samarbeid og konferansedeltakelse utviklet tydelige forskningsprofiler og brede faglige nettverk.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningsgruppen PAMARs medlemmer, fra venstre: Trond Arnold Abrahamsen, Yuriy Rogovchenko, Rolf Tomas Nossum, Inger J. Håland Knutson, Olav Kristian Gunnarson Dovland, Kirsten Bjørkestøl og Nils Mikael Signal.

Forskningsgruppen PAMARs medlemmer, fra venstre: Trond Arnold Abrahamsen, Yuriy Rogovchenko, Rolf Tomas Nossum, Inger J. Håland Knutson, Olav Kristian Gunnarson Dovland, Kirsten Bjørkestøl og Nils Mikael Signal.

Forskningsgruppen for ren og anvendt matematisk analyse (PAMAR) tilhører Institutt for matematiske fag ved UiAs Fakultet for teknologi og realfag.

- Matematikk er et stort fagfelt, og samlet sett forsker vi innenfor et ganske bredt område. Samtidig er kvaliteten på forskningen som blir gjort i vår gruppe anerkjent på både nasjonalt og internasjonalt nivå, sier professor Yuriy Rogovchenko, gruppens talsmann.

- Relasjoner svært viktig

Yuriy Rogovchenko er gruppens talsperson.

Professor Yuriy Rogovchenko er PAMARs talsperson.

Gruppen ble dannet i 2014 for å samle de matematiske kreftene ved universitetet. Dermed ble en relativt heterogen gruppe av matematikkforskere med spesialisering innen ulike områder av faget samlet i én forskningsgruppe.

- Vi benytter oss av muligheten til spennende samarbeid på tvers av våre. Det at vi har ulike spesialfelt betyr at vi faglig har våre nærmeste kollegaer andre steder i verden, og derfor er arbeid med å styrke relasjoner til matematikkforskere ved andre institusjoner svært viktig for oss, sier Rogovchenko.

Internasjonale nettverk

PAMAR jobber spesielt innen fem områder av matematikken (klikk på emnene for å lese mer om hvert emne – eksterne lenker):

Samlet samarbeider de sju forskerne med fagfeller i USA, Storbritannia, Australia, Kina, Sør-Korea, Kypros, Frankrike, Italia, Romania, Slovakia, Spania, Estland, Tyskland, Sverige og selvfølgelig forskere ved norske institusjoner.

Matematikere fra hele verden til konferanse

I tillegg til å delta i internasjonale samarbeid, arrangerte UiAs matematikkforskere i sommer en konferanse om ergodeteori og kombinatorikk ved Campus Kristiansand.

- Vi samlet 60 deltakere fra hele verden til konferansen. Arrangementet var for matematikere som var interessert i samspillet mellom ergodeteori og kombinatorikk, og ble en suksess, forteller Rogovchenko.

Et høydepunkt på konferansen var forelesningen til israelske Hillel Furstenberg. 80-åringen regnes som far til ergodisk Ramsey-teori.

Et annet trekkplaster var Terence Tao fra UCLA i USA. Han vant Fieldsmedaljen i 2006 for en oppsiktsvekkende utvidelse av Szemeredis resultat til primtall. Prisen kan sammenlignes med Abelprisen, men tildeles kun forskere under 40 år. Tao har tidligere sittet i vurderingskomiteen til Abelprisen.

Ønsker mer tverrfaglighet

Et spennende initiativ gruppen jobber med er å samle forskere fra ulike fagfelt som anvender matematikk til diskusjoner og tverrfaglig læring.

- Vi har ambisiøse planer for dette. Vi var egentlig godt i gang og hadde møter hvor vi samlet 20 forskere. Tiden til dette har til dels blitt spist opp av vårt engasjement i MatRIC, men om vi får tid og støtte til å gjøre dette kan det føre til veldig gode forskningsprosjekter, mener Rogovchenko.

Involvert i senter for matteundervisning

MatRIC-senteret ved UiA er et nasjonalt senter for fremragende utdanning (SFU) som jobber for høyere utdanningskvalitet innen matematikkfaget ved norske universiteter og høyskoler.

- Vi er tett involvert i MatRICs arbeid. Jeg leder selv prosjektgruppen for matematisk modellering som jobber for kunnskapsdeling mellom lærere innen bruk av matematiske modeller i undervisningen, sier professor Rogovchenko.

Jobber for økt finansiering

Prioritet nummer én for forskningsgruppen PAMAR er å vokse.

- Vi har god kvalitet på det vi jobber med, men vi bør bli flere. Vi søker også om mobiliseringsmidler for å ytterligere forsterke våre internasjonale relasjoner, sier professoren.

- Vi ønsker å få opprettet en egen matematisk mastergrad og bli med i ph.d.-programmet. Noen få ph.d.-studenter og postdoktor-stillinger vil drastisk øke volumet vårt og bety mye for den forskningen vi kan gjennomføre, avslutter han.