Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Agder har fått sitt første nasjonale senter for forskningsdrevet innovasjon

Universitetet i Agder har med sin innvilgede søknad til NFRs Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) «SFI Offshore Mechatronics» vunnet storgevinsten! 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra venstre: Viserektor for forskning, formidling og innovasjon Dag Gjerløw Aasland, Alf Holmelid, Rein Terje Thorstensen, rektor Torunn Lauvdal og dekan Frank Reichert.

Av over 50 søknader har altså UiA sammen med GCE NODE og andre nasjonale og internasjonale partnere vunnet frem i en av de hardeste konkurransene om midler til å drive langsiktig forskning og innovasjonsarbeid.

- Dette er en stor dag og et betydelig løft for Universitetet i Agder – og jeg vil også si for hele Sørlandet. For et universitet er det svært viktig å være vertskap for de store nasjonale programmene, og nå får vi vårt andre store program på et år. Det er veldig gledelig og det viser at langvarig jobbing og godt samarbeid med næringslivet gir store resultater, sier en fornøyd rektor Torunn Lauvdal.

Dekan Frank Reichert og rektor Torunn Lauvdal i mekatronikklaben Campus Grimstad

Fornøyde: Dekan Frank Reichert og rektor Torunn Lauvdal i mekatronikklaben på Campus Grimstad

Fakultet for teknologi og realfag - med dekan Frank Reichert i spissen – har jobbet i lang tid med å bygge opp både innhold og partnere rundt satsingen på mekatronikk. Søknaden er et resultat av et langvarig samarbeid med både næringsliv, regionale og internasjonale partnere. I fjor fikk fakultetet også 4 mill. kroner av Regionalt forskningsfond Agder for ruste seg mot en SFI-søknad. Dagens resultat viser at dette har vært vel anvendte midler, og viser at regionale krafttak er en god vei til suksess.

Norges forskningsråd vil bidra med opp til 12 mill. kroner i året i til sammen 8 år, gitt at det nye senteret består en midtveisevaluering. Med den regionale innsatsen vil det bli omtrent 200 mill. kroner til forskning og utvikling i perioden. Dette gir grunnlag for en forutsigbarhet som både UiA og næringslivet kan få store gevinster av i arbeidet med å fremme innovasjon og nyskaping blant annet innenfor oljeteknologiindustrien. Tidligere i år fikk også oljeteknologiklyngen NODE som en av to klynger GCE-status (Global Centre for Expertise). Dette er også en svært tung nasjonal satsing som skal bringe denne klyngen videre som en ledende internasjonal aktør med stor innovasjonskraft. Alt ligger til rette for at Sørlandet blir den internasjonalt ledende kunnskapshubben innenfor mekatronikk i fremtiden.

Frank Reichert, Alf Holmelid and Søren Kragholm.

Dean Frank Reichert and senior advisors Søren Kragholm and Alf Holmelid has been primus motors in the application process.

SFI Offshore Mechatronics skal arbeide med tematikk som hydraulikk, bevegelseskompensasjon, robotisering og automatisering og overvåking. Teknova og NTNU er sentrale FoU-partnere og vil ha ansvaret for enkelte arbeidspakker. GCE NODE er svært sentral når det gjelder teknologiovervåking og vil kunne dra nytta av det som produseres av forskning og innovasjon – både i samarbeid, men også som en anvendt forskning som kan implementeres i produkter og prosesser.

Det er betimelig med en stor feiring av et tungt og viktig steg på veien til å etablere Sørlandets som det tyngste internasjonale miljøet innenfor mekatronikk, og at Universitetet i Agder får en enda sterkere posisjon UiA i den nasjonale forskningseliten.

Representanter for Fakultet for teknologi og realfag og ledelsen ved UiA er samlet i mekatronikklaben i anledning mottakelse av status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

FAKTA:

SFI – Senter for forskningsdrevet innovasjon lyses ut gjennom NFR hvert fjerde år.

Partnere i SFI Offshore Mechatronics:

 • Universitetet i Agder (prosjektleder)
 • Teknova AS
 • NTNU
 • Høgskolen I Ålesund
 • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
 • Aalborg Universitet
 • Aker MH AS
 • Cameron Sense AS
 • National Oilwell Varco AS
 • Skeie TEchnologi AS
 • Lundin Norway AS
 • ABB AS
 • DEvoteam AS
 • Lockless AS
 • Stepchange
 • Applica AS
 • GCE NODE - se oppslag om SFI-tildelingen på GCE-NODEs nettsted:
 • GCE Maritime

Forskningsrådets nettsted for SFI-programmet