Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Foto av deltakere

300 diskuterte krisehåndtering på ISCRAM 2015

Forrige uke var Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM) vertskap for konferansen ISCRAM 2015. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

ISCRAM (Information Systems for Crisis Response and Management) er et tverrfaglig forum, der forskere innen IT og samfunnsfag arbeider med problemstillinger knyttet til håndtering av informasjon i krisesituasjoner.  

Se nettsiden til Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM)

Professor Bjørn Erik Munkvold og førsteamanuensis Tina Comes var Conference Chairs for ISCRAM2015. De ledet arbeidet med å koordinere den internasjonale konferansen.

Professor Bjørn Erik Munkvold og førsteamanuensis Tina Comes var Conference Chairs for ISCRAM2015. De ledet arbeidet med å koordinere den internasjonale konferansen.

 

300 deltagere fra over 30 land deltok på årets konferanse. Det var et tettpakket program over fire dager, med presentasjon av 150 artikler, paneldebatter, workshops, tutorials, og demoer av IKT-verktøy.

Travelt når 300 mennesker fra hele verden skal registrere seg i Vrimlehallen. 30 nasjonaliteter var representert på konferansen.

Travelt når 300 mennesker fra hele verden skal registrere seg i Vrimlehallen. 30 nasjonaliteter var representert på konferansen.

 

Effektivisering av informasjonsstrømmen

Moderne teknologi som smarttelefoner og sosiale medier gir i dag umiddelbar tilgang på mye informasjon. Utfordringen i krisesituasjoner er ikke mangel på informasjon, men hvordan en effektivt kan hente ut og gjøre nytte av informasjonsstrømmen for å støtte samhandling, kommunikasjon og koordinering mellom ulike aktører innen krisehåndtering.

Det overordnede temaet for årets konferanse var «Getting ready for the unexpected», og mange av deltagerne brakte med seg egne erfaringer fra nødhjelpsarbeid i jordskjelvrammede Nepal, og land rammet av ebola.

Deltagere fra regionale og nasjonale beredskapsaktører og leverandører av IT-systemer var også representert på konferansen. Disse ga nyttige innspill til hva de opplever som reelle behov og hvilke krav de stiller til ny teknologi.

Google glasses. Konferansedeltaker prøver smartbrillene utlånt av CIEM ved UIA. Hvordan benytte teknologi for å analysere krisesituasjoner og oppnå bedre krisehåndtering er sentralt på konferansen.

Google glasses. Konferansedeltaker prøver smartbrillene utlånt av CIEM ved UIA. Hvordan benytte teknologi for å analysere krisesituasjoner og oppnå bedre krisehåndtering er sentralt på konferansen.

Vellykket

Selv med en kompleks tidsplan og mye logistikk ble årets konferanse en stor suksess, og arrangørene høstet mange lovord fra deltagerne underveis. For CIEM har gjennomføring av konferansen vært et viktig bidrag for å markere seg nasjonalt og internasjonalt frem mot neste søknad om status som Senter for fremragende forskning (SFF).

Rania Fahim og Alfatika Dini er doktorgradsstudenter ved Institutt for informasjonssystemer og bidro som frivillige på konferansen.

Rania Fahim og Alfatika Dini er doktorgradsstudenter ved Institutt for informasjonssystemer og bidro som frivillige på konferansen.

ISCRAM2015 er et resultat av nært samarbeid mellom Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag. Her representert ved Målfrid Tangedal og Tonje Sti som hadde ansvar for det administrative ved konferansen.

ISCRAM2015 er et resultat av nært samarbeid mellom Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag. Her representert ved Målfrid Tangedal og Tonje Sti som hadde ansvar for det administrative ved konferansen.

Foto: Jaziar Radianti