Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Møt en Agder-forsker!

"Møt en Agder-forsker" er et tilbud til lærere og elever ved de videregående skolene i Agder. I ukene 41 - 45 kan lærerne «bestille» en forsker fra Universitetet i Agder til en times forelesning for sine elever - enten til et fysisk besøk eller digitalt.

Forskningsdagene

 

Lærere ved videregående skoler i Agder oppfordres til å ta kontakt med den enkelte forsker direkte og avtale tid og sted dere imellom. Det må passe for begge parter. (Bokstavene F og D står for Fysisk fremmøte og Digitalt via zoom.) Tilbudet er konsentrert rundt ukene 41-45 høsten 2022, og må passe for forskeren.

Klikk på forskerens navn, finn e-postadressen og send en forespørsel! (Listen utvides fortløpende.)

Velg blant disse forskerne og temaene høsten 2022:

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

 • Livskvalitet og helse - professor Gudrun Elin Rohde (Både F og D)
 • Hvordan kan vi arbeide med traumatisert seksualitet? - professor Elsa Mari Almås (Både F og D)
 • Hvordan synliggjør helsearbeideren helsehjelpen? - førstelektor Grete Lund Vabo (både F og B)
 • Motstandskraft og mestringsmuligheter til barn og ungdom som har vært utsatt for traume (vold i nære relasjoner). Mennesker er skapt til å være motstandsdyktig, men noen ganger kan motgangen blir for mye - stipendiat Helen Kolb (både F og B)
 • Bruk av spill-baserte læringsverktøy i fremtidens utdanning (eksempel fra sykepleierutdanningen) - førsteamanuensis Hege Mari Johnsen (både F og B)
  .

Fakultet for samfunnsvitenskap

 • Ukraine: War, Western Response and Ukraine’s European Integration (Ukraina og landes europeiske integrasjon: landet generelt, krigen med Russland og om Europas og Norges reaksjon på krigen) - postdoktor Maryna Rabinovych (Både F og D - NB: Forelesningen holdes kun på engelsk) 
 • Den nye eugenikken: Teknologiske nyvinninger innen assistert befruktning. Kan de forbedre menneskeheten? - førsteamanuensis David Aly Redvaldsen (både F og D)
 • Kunstig intelligens i offentlig politikk og offentlig forvaltning - perspektiver fra Norden og EU - stipendiat Frans August Runo af Malmborg (NB: F kun i uke 38, ellers F og D i hele perioden)
  .

Fakultet for kunstfag

 • Music without Borders. Tradisjonsmusikken fra Setesdal i møte med hele 56 verdensmusikere fra 18 forskjellige land, fra forskningsprosjektet FERD - professor Bjørn Ole Rasch (Både F og D)
 • Verdens vakreste kjærlighetshistorie: Hvem kan Romeo og Juliet være i dag? En praktisk klasseromsundersøkelse av Shakespeare. Passer særlig godt for engelsk i videregående - førsteamanuensis (teater) Siri Linde Ingul (Både F og D)
 • Musikk som arena for demokrati og medborgerskap – å eie egen stemme i møte med andre - universitetslektor Marius L. Igland (Både F og D)

  .

Fakultet for teknologi og realfag

 • Kunstig intelligens i dag - professor Morten Goodwin (både F og D)
 • Matematikkens historie - fritt tema etter avtale. For eksempel om Pytagoras, eller om tallet pi, eller om Abel, m.m.- professor Reinhard Siegmund-Schultze (både F og D)
 • Hvor i hjernen lagres minnene dine? Og hvilken studieteknikk bør du bruke for å huske alt du skal lære? (Nærmere om foredraget avtales direkte) - førsteamanuensis Vivial Kjelland (både F og D)
  .

Fakultet for humaniora og pedagogikk

 • Etiske perspektiver på reproduktive valg  - førsteamanuensis Gunhild Maria Hugdal (både F og D)
 • Den historieskapte marionetten. Foredraget er om historiebevissthet - det er en invitasjon til å tenke om oss alle, individuelt og kollektivt, som historieskapte marionetter. La oss prøve å forstå oss selv bedre ved å se på historiens speil — og la oss håpe at vi ikke blir skremt av det som åpenbarer seg - professor Apostolos Spanos (både F og D, men helst F)
 • Hva har etnisitet og hva er religiøs identitet? - Med utgangspunkt i forskningsprosjektet Jødisk liv i det 21. århundre utforsker jeg jødiske institusjoners betydning for hvordan jøder forstår seg selv og sin jødiskhet. Inkluderer en kort innføring i jøder og jødisk liv i Norge, samt viser hvordan slekt, nettverk, menighet og bosted griper inn i hverandre og danner rom og rammer for forhandlinger om jødisk selvforståelse - professor Ida Marie Høeg (både F og D)
 • Økoborgerskap i tegneserier (Økoborgerskap: en av morgendagens ansvarsfulle og empatiske personer som engasjerer seg for en bærekraftig utvikling, både lokalt og globalt) - universitetslektor Berit Huntebrinker (Kun F)
 • Samer (urfolk) og nasjonale minoriteter: Hva er det og hva må du kunne? - Universitetslektor Line Reichelt Føreland (F og D)
  .

Handelshøyskolen ved UiA

 • Er det alltid lurt å eie heller enn å leie bolig? - førsteamanuensis Anne Wenche Emblem (både F og D - NB: kan kun i ukene 41 - 43) .

Naturmuseum og botanisk hage ved UiA

 • .