0
Hopp til hovedinnhold

Møt en Agder-forsker!

"Møt en Agder-forsker" er et tilbud til lærere og elever ved de videregående skolene i Agder. I uke 36 - 41 kan lærerne «bestille» en forsker fra Universitetet i Agder til en times forelesning for sine elever - enten til et fysisk besøk eller digitalt.

Forskningsdagene

 

Lærere ved videregående skoler i Agder oppfordres til å ta kontakt med den enkelte forsker direkte og avtale tid og sted dere imellom. Det må passe for begge parter. (Bokstavene F og D står for Fysisk fremmøte og Digitalt via zoom.) Tilbudet er konsentrert rundt ukene 36-41 høsten 2021, og må passe for forskeren.

Klikk på forskerens navn, finn e-postadressen og send en forespørsel!

Velg blant disse forskerne og temaene i 2021:

NB: Dette er listen for 2021. Listen for 2022 er under utarbeidelse tom. juli 2022.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

 • Livskvalitet og helse - professor Gudrun Elin Rohde (Både F og D)
 • Både jenter og gutter må bli tatt på alvor i organisert idrett - førsteamanuensis Bård Erlend Solstad (Både F og D)
 • Hvordan bør kroppsøvingsfaget se ut? - førsteamanuensis Aron Gauti Laxdal (Både F og D) 
 • How Applied Behavior Analysis can shed more light on human behavior? - PHD Research Fellow (Ph.d.-stipendiat) Aleksandra Wood (In English only) (Both F and D)
 • Kraft og styrke – hvorfor er styrketrening en viktig del av treningen for unge utøvere? - førsteamanuensis Thomas Bjørnsen (Både F og D)
 • Traumer og seksualitet - professor Elsa Mari Almås (både F og D)
 • Hvordan to-kjønnmodellen blir utfordret - professor Elsa Mari Almås (Både F og D)
 • Sykepleie og utvikling av profesjonell identitet i utdanningen - førstelektor Grete Lund Vabo (både F og B)

.

Fakultet for samfunnsvitenskap

 • Terrorisme, radikalisering: "Hatet som dreper - norsk høyreekstremisme før og etter 22. juli, og veien videre" - førstelektor Katja H-W Skjølberg  ( F og D )
 • Migranter i Europa: EUs migrasjonspolitikk  - førsteamanuensis Thomas Henökl (Både F og D)
 • Utdanning for bærekraftig utvikling - stipendiat Magnus Børre Bragdø (både F og D)
  .

Fakultet for kunstfag

 • Music without Borders". Tradisjonsmusikken fra Setesdal i møte med verdensmusikere fra 18 forskjellige land, fra forskningsprosjektet FERD - professor Bjørn Ole Rasch (Både F og D)

.

Fakultet for teknologi og realfag

.

Fakultet for humaniora og pedagogikk

 • Hvem har skylden når kunstig intelligens gjør noe galt? - stipendiat Kjetil Holtmon Akø (både F og D)
 • Digital skriving i skolen: hvordan påvirkes tekstene av Google, Microsoft og andre digitale aktører? - stipendiat Jon Olav Sørhaug (F) (F).
 • Norsk og fransk politikk : Forskjeller og likheter- førsteamanuensis Espen Johan Klævik-Pettersen (både F og D)
 • Etiske perspektiver på reproduktive valg  - førsteamanuensis Gunhild Maria Hugdal (både F og D)
 • Hva har etnisitet og hva er religiøs identitet? - Professor Ida Marie Høeg (både F og D)

.

Handelshøyskolen ved UiA

Naturmuseum og botanisk hage ved UiA

.