Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Møt en Agder-forsker!

"Møt en Agder-forsker" er et tilbud til lærere og elever ved de videregående skolene i Agder. I ukene 36 - 44 høsten 2024 kan lærerne «bestille» en forsker fra Universitetet i Agder til en times forelesning for sine elever - enten til et fysisk besøk eller digitalt.

Forskningsdagene

 

Lærere ved videregående skoler i Agder oppfordres til å ta kontakt med den enkelte forsker direkte og avtale tid og sted dere imellom. Det må passe for begge parter. (Bokstavene F og D står for Fysisk fremmøte og Digitalt via zoom.) Tilbudet er konsentrert rundt ukene 36-44 høsten 2023, og må passe for forskeren.

Klikk på forskerens navn, finn e-postadressen og send en forespørsel! (Listen utvides fortløpende.)

Velg blant disse forskerne og temaene høsten 2024:

 NB: Under utarbeidelse. Oppdatert liste kommer høsten 2024.

 

Tidligere men nå utgåtte tilbud: 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

 • Hvordan synliggjør helsearbeideren helsehjelpen? - førstelektor Grete Lund Vabo (både F og B)
 • Motstandskraft og mestringsmuligheter. Å komme seg etter å ha opplevd vold i hjemmet - barnets perspektiv - stipendiat Helen Kolb (både F og B)
 • Hjelper kunnskap alltid? Når for mye kunnskap og konsekvensene av vold i hjemmet har motsatt effekt enn ønsket - barn i møte med hjelpeapparatet  - stipendiat Helen Kolb (både F og B)
 • Bruk av spill-baserte læringsverktøy i fremtidens utdanning (eksempel fra sykepleierutdanningen) - førsteamanuensis Hege Mari Johnsen (både F og B)
 • JegERUng - jeg kan mestre? Om alternativt opplæringstilbud på Jegersberg gård i Kristiansand kommune - førsteamanuensis Migle Helmersen.

Fakultet for kunstfag

 • Music without Borders. Tradisjonsmusikken fra Setesdal i møte med hele 56 verdensmusikere fra 18 forskjellige land, fra forskningsprosjektet FERD - professor Bjørn Ole Rasch (Både F og D).

Fakultet for teknologi og realfag

 • Matematikkens historie - fritt tema etter avtale. For eksempel om Pytagoras, eller om tallet pi, eller om Abel, m.m.- professor Reinhard Siegmund-Schultze (både F og D)
 • Hvor i hjernen lagres minnene dine? Og hvilken studieteknikk bør du bruke for å huske alt du skal lære? (Nærmere om foredraget avtales direkte) - førsteamanuensis Vivial Kjelland (både F og D)
 • Regresjon UTEN GeoGebra. Et forsøk på å åpne en av de "svarte boksene. vi gjør minste kvdrats metode med penn og papir. forkunnskaper: Derivasjon. Universitetslektor Stig Eriksen (F)
 • Miljø-DNA - sporene dyr etterlater i naturen. Ph.d.--stipendiat Silje Halvorsen 
 • Hvorfor er matematikk så vanskelig for noen? Førsteamanuensis Linda Grurvin Opheim (F)
 • Exploring the Unseen Ocean: Marine Microbes in Southern Norway.  Ph.d-stipendiat Lik Theng Ho (F - holdes kun på på engelsk)
 • Hvordan kan man forklare løsningen til en likning? Førsteamanuensis Niclas Larson.
 • Universets utvikling - førsteamanuensis Nils-Erik Anders Bomark.
  .

Fakultet for humaniora og pedagogikk

 • Hva er françafrique - og hvorfor snakker så mange mennesker i Afrika fransk? - førsteamanuensis Espen Johan Klævik-Petersen
 • Chatbots i klasserommet. Hvordan fungerer teknologien og hva kan vi bruke den til? Førsteamanuensis Jon Olav Sørhaug.
 • "Mediterranean Crossings in Refugee Literature". Om Middelhavet som migrasjonsrute i engelskspråklig flyktningelitteratur. Ph.d.-stipendiat Helle Marie Vatne.

Handelshøyskolen ved UiA

 • Er det alltid lurt å eie heller enn å leie bolig? - førsteamanuensis Anne Wenche Emblem (både F og D).