0
Hopp til hovedinnhold

Lena Hansen Malnes: Aktiv transport: å gå eller sykle til skole eller jobb

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lena Hansen Malnes

Gode vaner dannes tidlig. Tenk tilbake til barndommen… Var du mye i fysisk aktivitet? Brukte du å sykle eller gå til skolen? Da er det en statistisk større sannsynlighet for at du også gjør det i dag! Derfor kan det være lurt å lage gode vaner tidlig i livet. 

Det fysiske aktivitetsnivået reduseres med alder. Faktisk så viser undersøkelser at kun halvparten av norske ungdommer oppfyller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet, og bare 1 av 5 blant oss voksne. Dette er noe av grunnen til at regjeringen tilrettelegger for og har som mål at norske skoler skal i skoledagen inkluderer en time fysisk aktivitet, hver dag! 

Fysisk aktivitet kan vi oppnå på forskjellige måter. For eksempel ved å være fysisk aktiv under lek, ha kroppsøving på skolen, drive med idrett eller bruke aktiv transport; som å gå eller sykle til skole eller jobb. Aktiv transport har en rekke fordeler. For det første så er transportvaner relevant for de fleste av oss; både barn, ungdom og voksne. For det andre er det noe vi gjør gjentar hver dag, altså en atferd som lett kan bli en vane. For det tredje kan det være en effektiv måte å integrere fysisk aktivitet i en ellers hektisk hverdag, og på den måten øke det totale fysisk aktivitetsnivået. Det igjen kan gi en rekke helsegevinster! 

Jeg forsker på fysisk aktivitet hos ungdom, og er spesielt interessert i aktiv transport. Gjennom et stort forskningsprosjekt som heter School In Motion, eller ScIM, har vi undersøkt hva som skjer når norske ungdomsskoler innfører ekstra mye kroppsøving og fysisk aktivitet på timeplanen, i forhold til 

det har vært vanlig. Hele 2084 ungdommer fra 29 skoler har vært med og om lag to tredjedeler har innført ekstra kroppsøving og fysisk aktivitet på timeplanen. Hvordan dette henger sammen med ungdommenes transportvaner, gleder jeg meg til å få snakke mer om på årets Forsker Grand Prix 2020.