Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Vektlagte og ekstra læringsressurser i matematikk

Eivind Rudjord Hillesund fra Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The resource decisions and documents of undergraduate engineering students in mathematics courses» torsdag 28. januar 2021.

Et av hovedresultatene er at studentene først og fremst bruker ressursene som universitetene vektlegger, men når de møter problemer bruker de ekstra ressurser som plan B.

Eivind Rudjord Hillesund

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen.

 

Eivind Rudjord Hillesund fra Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The resource decisions and documents of undergraduate engineering students in mathematics courses» torsdag 28. januar 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i matematikkdidaktikk.

Doktorgradsarbeidet er delfinansiert av UiAs Senter for fremragende undervisning (SFU) MatRIC - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching.

Slik oppsummerer Eivind Rudjord Hillesund selv avhandlingen:

Vektlagte og ekstra læringsressurser i matematikk

Prosjektet ser på hvordan ingeniørstudenter bruker ressurser til å lære matematikk ved tre universiteter i Norge.

Ressurser

Prosjektet bruker en bred definisjon, der å gå på forelesning, arbeide med medstudenter og stille spørsmål til foreleser alle regnes som ressurser.

Ved undersøkelse av hvilke ressurser studentene bruker, ses det spesielt på hvilke ressurser som er vektlagt av universitetene og hvilke ressurser studentene velger å bruke i tillegg.

Prosjektet spør også om hvordan studentene velger ressursene de bruker.

Bruksområder for ressursene

Avhandlingen argumenterer, basert på intervjuene, for at studenter har fire hovedbruksområder for å bruke ressurser:

  • Introduksjon
  • Øvelse
  • Evaluering
  • Undersøkelse

Introduksjonsressurser brukes for å få oversikt over et nytt tema.

Øvelsesressurser brukes til å jobbe matematisk med temaet, som ved å løse oppgaver.

Evalueringsressurser brukes til å undersøke arbeidet, fra å sjekke svaret på enkeltoppgaver til å finne ut om man studerer godt.

Undersøkelsesressurser brukes til å forstå et tema bedre, eller finne frem til formler eller andre fakta som studentene kan ha glemt.

Bruker ekstra ressurser

Et av hovedresultatene er at studentene først og fremst bruker ressursene som universitetene vektlegger, men når de møter problemer bruker de ekstra ressurser som plan B.

Slike ekstra ressurser er ofte digitale og er for eksempel søkemotorer, videoer på internett og den matematiske programvaren Wolfram Alpha.

Det kan bli viktig for forelesere å tenke gjennom de fire bruksområdene og å anbefale studentene gode ekstra ressurser for å bidra til deres læring av matematikk.

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:20 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Ingvald Erfjord på e-post ingvald.erfjord@uia.no

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av instituttleder Ingvald Erfjord, Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:30
Disputas kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning“Rigorous theoretical discussion of the contributions of this PhD study to the DAD, also embedding this discussion into prior work on students’ use of resources (in the mathematics education literature), and perspectives for further research in this area”

Tittel på avhandling: «The resource decisions and documents of undergraduate engineering students in mathematics courses»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2722455

 

KandidatenEivind Rudjord Hillesund (1990, Grimstad), Basisår ved Norges Idrettshøyskole (2011), Integrert master ved UiO (lektorprogrammet med masterspesialisering i matematikk) (2016). Arbeider nå som universitetslektor ved UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emeritus Luc Trouche, École Normale Supérieure de Lyon, Institut Français de l'Éducation, Frankrike

Annenopponent: Professor Birgit Pepin, Eindhoven School of Education, Eindhoven University of Technology, Nederland 

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor David Reid, Institutt for matematiske fag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor John David Monaghan, UiA (hovedveileder) og professor Said Hadjerrouit, UiA (medveileder)