0
Hopp til hovedinnhold

Utvikling av unge fotballspillere

Martin Kjeøen Erikstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Developing Expertise in Football» - Practice engagement, self-regulation of learning, basic needs satisfaction and perceptions of the sport environment in Norwegian youth football tirsdag 12. februar 2019.

Totalt sett støtter funnene opp tidligere forskning om viktigheten av både mengde og kvalitet av fotballspesifikk aktivitet for å oppnå høyt prestasjonsnivå i fotball.

Martin Kjeøen Erikstad

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Martin Kjeøen Erikstad  disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Developing Expertise in Football» - Practice engagement, self-regulation of learning, basic needs satisfaction and perceptions of the sport environment in Norwegian youth football tirsdag 12. februar 2019.

I avhandlingen har han forsket på hvilke mekanismer som gir unge fotballspillere en utvikling som fører fram til spill på nasjonalt nivå, til forskjell fra de som holder seg på kretslagsnivå.

Martin Kjeøen Erikstad har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Mye ballspill og trenere som stimulerer skaper gode fotballspillere

Det overordnete formålet med avhandlingen har vært å undersøke

a) hvordan treningsinvolvering gjennom utviklingsårene er relatert til selvregulering av læring og seleksjon fra regionalt til nasjonalt nivå i norsk ungdomsfotball, og

b) hvordan unge fotballspilleres tilfredsstillelse av grunnleggende psykologiske behov og selvregulering av læring er assosiert med deres opplevelse av treneren og laget.

To prosjekter ligger til grunn for avhandlingen

  • I det første prosjektet ble unge fotballspillere som var selektert inn i Landslagsskolen fulgt over en periode på ett år.
  • Det andre prosjektet var en undersøkelse av unge norske fotballspillere som deltok på en nasjonal fotballturnering.

Totalt sett støtter funnene opp tidligere forskning om viktigheten av både mengde og kvalitet av fotballspesifikk aktivitet for å oppnå høyt prestasjonsnivå i fotball.

Videre viste resultatene at opplevelse av laget og treneren er viktig for å forstå variasjon i unge fotballspilleres behovstilfredsstillelse.

Behovstilfredsstillelse motiverer

Behovstilfredsstillelse er ansett som sentralt for utøveres motivasjon.

Spesifikt viste resultatene i artikkel 1 at spillerne i Landslagsskolen hadde vært involvert i store mengder fotball-spesifikk lek og trening i barneårene, og at spillerne som tok steget til nasjonalt nivå rapporterte høyere involvering i fotballek (løkkefotball) i barneårene sammenlignet med spillere på kretslagsnivå.

Spillere som tok steget til nasjonalt nivå rapporterte også høyere grad av selvregulert læring sammenlignet med spillere som forble på kretslagsnivå.

Videre viste resultater fra artikkel 2 at opplevelse av sosial kohesjon var positivt assosiert med spillernes behovstilfredsstillelse, og resultater fra artikkel 3 viste at opplevd rettferdighet og feedback fra treneren forklarte 24 % av variasjonen i behovstilfredsstillelse hos fotballspillere på klubbnivå.

Resultatene støtter dermed tidligere studier som indikerer at treneren og lagvenner er sentrale for å forstå variasjon i psykologiske karakteristikker som kan være hensiktsmessig for å utvikle ekspertise.

Resultatene og implikasjonene av funnene vil bli diskutert under Erikstads disputas på Universitetet i Agder 12 februar 2019.

Disputasfakta:

Kandidaten: Martin Kjeøen Erikstad (født i Skien 1988) har bachelorgrad fra Universitetet i Stavanger, og mastergrad fra UiA med masteroppgave om «Awarding penalties in soccer» - der han diskuterte fotballdømming og sosial innflytelse. Nå arbeider han som universitetslektor ved Nord universitet i Bodø - og blir førsteamanuensis når doktorgraden er i boks. Martin Kjeøen Erikstad har også vært trener for Gimletroll Dame A i 2. divisjon, samt vært kretslagstrener på jentesiden i Agder fotballkrets.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B2-006, Campus Kristiansand, tirsdag 12. februar 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen , Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Psychological factors underpinning long-term athlete development: the effect of the social environment

Tittel på avhandling: «Developing Expertise in Football» - Practice engagement, self-regulation of learning, basic needs satisfaction and perceptions of the sport environment in Norwegian youth football.

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Joseph (Joe) Baker, York University, Canada

Annenopponent: Senior Lecturer Dr. Tynke Toering, (se også Researchgate:) University of Central Lancashire, UK

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Matthew Ronald SpencerInstitutt for folkehelse, idrett og ernæring, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Rune Høigaard, UiA (hovedveileder), førsteamanuensis Bjørn Tore Johansen, UiA og førsteamanuensis Tommy Haugen, UiA (bi-veiledere) - alle fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring.