0
Hopp til hovedinnhold

Utvikler nytt assistansesystem for kranoperasjoner i rom sjø

Sondre Sanden Tørdal disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Real-Time Motion Compensation in Ship-to-Ship Load Handling“ tirsdag 19. mars 2019. (Foto: Privat)

På samme linje som bilindustrien, møter også nå offshore industrien økte krav om autonome løsninger og større grad av robotisering for å kunne imøtekomme fremtidige behov for effektivitet og sikkerhet.

Sondre Sanden Tørdal

Ph.d.-kandidat

Sondre Sanden Tørdal disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Real-Time Motion Compensation in Ship-to-Ship Load Handlingtirsdag 19. mars 2019.

I doktorgradsarbeidet har han forsket på utviklingen av et nytt assistansesystem som kranoperatørene kan bruke når det skal heise containere og andre saker mellom skip, for eksempel i høy sjø offshore. Assistansesystemet skal effektivisere og gjøre arbeidet sikrere blant annet ved å ta i bruk robotisering – og er testet i testlaboratoriet ved UiAs Campus Grimstad.

Sondre Sanden Tørdal har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfags doktorgradsprogram med spesialisering i mekatronikk.

Doktorgradsarbeidet er finansiert gjennom UiAs Senter for fremragende innovasjon - «SFI Offshore Mechatronics».

Slik beskriver Sondre Sanden Tørdal essensen i avhandlingen:

Sikrere og mer effektive «Ship-to-Ship» operasjoner

Såkalte «ship-to-ship» lastoverføringer har blitt utført rundt om i hele verden de siste tiårene.

Under slike operasjoner brukes offshore kraner til å transportere container, mannskap og eventuelt annet gods fra ett skip til ett annet mens begge skipene er under kontinuerlig påvirkning av tilfeldige og varierende bølgetilstander.

Stor risiko krever spesielt mannskap

Denne typen lastoverføring krever vanligvis spesielt mannskap med lang erfaring og kompetanse rundt sikkerhet og andre ulike dynamiske faktorer.

Naturligvis innebærer slike operasjoner stor risiko, og det er derfor i offshoreindustriens interesse å anvende nye metoder og teknologi som kan assistere slike operasjoner for nettopp og redusere risikoen og øke effektiviteten i fremtiden.

Økte krav om autonome løsninger

På samme linje som bilindustrien, møter også nå offshore industrien økte krav om autonome løsninger og større grad av robotisering for å kunne imøtekomme fremtidige behov for effektivitet og sikkerhet.

Dette doktorgradsstudiet har fokusert på utredning og matematisk modellering av prosessen som pågår under en lastoverføring mellom to skip til havs.

Utvikling av nytt assistansesystem

Bruk av avansert reguleringsteknikk, sensorikk og romlig tilstands-estimering har vært sentrale tema for utviklingen av et nytt assistansesystem for kranoperatører under «ship-to-ship» operasjoner.

Forskingen har hatt stort fokus på eksperimentelle metoder hvor «The Norwegian Motion Laboratory» i Grimstad har blitt anvendt for fortløpende verifisering av den nyutviklede teknologien.

I denne forbindelse vil det bli gitt en demonstrasjon i laboratoriet som en del av presentasjonen av avhandlingen.

Disputasfakta:

Kandidaten: Sondre Sanden Tørdal (1988 i Porsgrunn). Bachelor- og mastergrad i mekatronikk ved Universitet i Agder.

Før jeg startet min akademiske karriere avla jeg svenneprøve i tømrerfaget, og har etter det oppført flere eneboliger og renovert eldre boliger rundt om i Telemark fylke. Etter at studielivet ved Universitet i Agder og Grimstad tok til fikk jeg raskt øyene opp for faget mekatronikk og ønsket derfor å fortsette studiene. Doktorgraden i mekatronikk blir forsvart 19. mars 2019.

Prøveforelesning og disputas finner sted i rom C2 040, Campus Grimstad tirsdag 19. mars 2019.

Disputasen blir ledet av professor Andreas Prinz, UiA.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Towards fully autonomous off-shore operation – Challenges and opportunities?”

Tittel på avhandling: “Real-Time Motion Compensation in Ship-to-Ship Load Handling

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Svante Gunnarsson, Linköpings universitet

Annenopponent: Professor Jan Tommy Gravdahl, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Joao Leal, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Geir Hovland, UiA (hovedveileder), professor Olav Egeland, NTNU og førsteamanuensis Ilya Tyapin, UiA (bi-veiledere)