Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Utfordringene med store offentlige IKT-systemer

Anne Kristin Sortehaug Ajer of the Faculty Social Sciences has submitted her thesis “Institutional perspective on introducing enterprise architecture. The case of the Norwegian hospital sector”,and will defend the thesis for the PhD-degree Wednesday 10 June 2020. (Photo: Private)

Avhandlingen viser at for å lykkes med VA må organisasjonen klargjøres for VA og ha et samspill med de ulike yrkesgruppene.

Anne Kristin Sortehaug Ajer

Ph.d.-kandidat

Anne Kristin Sortehaug Ajer disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Institutional perspective on introducing enterprise architecture. The case of the Norwegian hospital sector” onsdag 10. juni 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, med spesialisering i informasjonssystemer.

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen:

Utfordringene med store offentlige IKT-systemer

Feilslåtte data-prosjekter i offentlig sektor har gjentatte ganger preget nyhetsbildet. Hva er utfordringene når store felles IKT-systemer skal utvikles?

Virksomhetsarkitektur (VA) er en metode for å utvikle og administrere IKT-landskap i store organisasjoner.

Virksomhetsarkitektur i sykehus-sektoren

Avhandlingen ser på utfordringene med å bruke VA i offentlig sektor, med et spesielt fokus på sykehus-sektoren.

For å nå nasjonale mål om en helhetlig helsetjeneste er tanken at arbeidsprosessene skal være like, dermed kan tilhørende IKT-systemer også være like. En viktig del av bildet er at dataene skal flyte både mellom de ulike systemene og mellom de forskjellige sykehusene.

Funnene viser at utfordringene knyttet til en helhetlig tilnærming er sterkt sammenflettet, men har mer å gjøre med organisasjon og mennesker enn med teknologi.

De ulike yrkesgruppene som ledere, helsearbeidere og IT-spesialister har ulike drivkrefter bak sitt arbeid. Dette skaper spenninger når nye systemer skal lages.

Utfordringer og motsetninger

Store utfordringer er knyttet til organisasjoners uavhengighet, nasjonale finansieringsmodeller og mangelen på forståelse av VA. Vesentlig er også at karaktertrekkene til VA og helsektoren står i et motsetningsforhold.

Et eksempel er det langsiktige VA-perspektivet sammenlignet med sykehusenes behov for ad-hoc-initiativ.

Standardisering av arbeidsmetoder er et annet eksempel. Det gir utfordringer med å få aksept og tillit til at klinisk kunnskap er ivaretatt og at det gis støtte for lokale variasjoner.

Videre kan helsevesenets behov for rask tilgang til kritiske data kollidere med hensyn til personvern.

Trenger VA-klargjøring

Avhandlingen viser at for å lykkes med VA må organisasjonen klargjøres for VA og ha et samspill med de ulike yrkesgruppene.

Først da vil organisasjonene ha nytte av VA i arbeidet med å digitalisere IKT-landskapet.

 

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anne Halvorsen på e-post anne.halvorsen@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig her: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2655839

Disputasfakta:

KandidatenAnne Kristin Sortehaug Ajer (1961, Rena) Cand.mag. Høgskolen i Telemark og M.Sc. Universitet i Agder (2014)

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, UiA.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning“The current state of Enterprise Architecture research in the Information Systems field, an assessment of its practical applicability and directions for future research”

Tittel på avhandling“Institutional perspective on introducing enterprise architecture. The case of the Norwegian hospital sector”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Samuli Pekkola, Faculty of Management and Business, Tampere University, Finland

Annenopponent: Professor Bendik Bygstad, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Margunn Aanestad, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Eli Hustad (hovedveileder) og førsteamanuensis Polyxeni Vassilakopoulou (medveileder)