Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Usikkerhetsanalyse av flomkart for hundreårsflommer ved klimaendringsscenarioer

Saba Mirza Alipour fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Uncertainty analysis of 100-year flood maps under climate change scenarios» torsdag 8. desember 2022. (Foto: Privat)

Resultatene fra denne studien utfordrer bruken av årsaksbestemte flomkart og anbefaler bruk av sannsynlighetsbestemte tilnærminger for å utvikle sikre og pålitelige flomkart. Videre viser de at hovedkilden til usikkerhet kommer fra nedbøren, nemlig valgt sannsynlighetsfordeling sammenlignet med valgt RCP og klimamodell.

Saba Mirza Alipour

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

 

Saba Mirza Alipour fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Uncertainty analysis of 100-year flood maps under climate change scenarios» torsdag 8. desember 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA, med spesialisering i ingeniørvitenskap, forskningsområde fornybar energi.

Les Saba Mirza Alipours egen oppsummering av avhandlingen:

Usikkerhetsanalyse av flomkart for hundreårsflommer ved klimaendringsscenarioer

Flom er naturkatastrofer som har hatt og fortsatt har store konsekvenser for menneskers liv, økonomi og miljø.

Flomkart

Et nyttig verktøy for flomhåndtering er flomkart, som er utviklet for å identifisere flomutsatte områder og kan brukes av forsikringsselskaper, lokale myndigheter og planleggere for redning og iverksetting av riktige tiltak mot flomfare.

Utviklingen av flomkart blir ofte gjort ved hjelp av flommodelleringsverktøy som 2D hydrodynamiske modeller.

Men flomkart er ofte skapt ved å bruke en enkelt årsaksbestemt modell, uten å ta hensyn til usikkerheten som oppstår fra forskjellige kilder og som forplanter seg gjennom modelleringsprosessen.

Dessuten krever det økende antallet flomhendelser de siste tiårene - kombinert med virkningene av globale klimaendringer - utvikling av nøyaktige og sikre flomkart der usikkerheten er vurdert.

Usikkerhet i flom-modellering

Derfor, i avhandlingen er usikkerheten til 100-års flomkart under tre scenarier (nåværende og fremtidig RCP4.5 og RCP8.5) vurdert gjennom intensive Monte Carlo-simuleringer.

Usikkerheten introdusert ved innmating av modell data: ruhetskoeffisient, avrenningskoeffisient og nedbørsintensitet (som inkluderer tre forskjellige kilder til usikkerhet: RCP-scenario, klimamodell og sannsynlig fordelingsfunksjon), forplantes gjennom en surrogat-hydrodynamisk/hydrologisk modell som er utviklet basert på en fysisk 2D-modell.

Resultatene fra denne studien utfordrer bruken av årsaksbestemte flomkart og anbefaler bruk av sannsynlighetsbestemte tilnærminger for å utvikle sikre og pålitelige flomkart.

Videre viser de at hovedkilden til usikkerhet kommer fra nedbøren, nemlig valgt sannsynlighetsfordeling sammenlignet med valgt RCP og klimamodell.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Kristine Evensen Reinfjord på e-post kristine.reinfjord@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av instituttleder Paul Ragnar Svennevig, Institutt for ingeniørvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 8. desember kl 10:15

Disputas torsdag 8. desember kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«Sources and methods to address uncertainty in hydraulic modelling of rivers from low flow to flood»

Tittel på avhandling«Uncertainty analysis of 100-year flood maps under climate change scenarios»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/3036050

  

KandidatenSaba Mirza Alipour (1989, Iran) Bachelorgrad fra Urmia University, Iran (2012). Mastergrad fra Tabriz University, Iran (2015). I) dag arbeider hun som Quantitative Analyst i Volue

Opponenter:

Førsteopponent: Universitetslektor Luigia Brandmarte, KTH, Sverige

Annenopponent: Professor Knut Alfredsen, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Ajit Jha, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Joao Leal, Universitetet i Agder (hovedveileder) og forsker Kolbjørn Engeland, Universitetet i Oslo/NVE (medveileder)