0
Hopp til hovedinnhold

Trygt for mor og barn å trene regelmessig før nedkomst

Birgitte Sanda disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Fit for Delivery and beyond. Physical activity during pregnancy and the postpartum period” tirsdag 8. mai 2018.

Studien viser at kvinner som er fysisk inaktive mot graviditetens sluttfase har betydelig større sannsynlighet for å bli forløst med akutt keisersnitt, sammenlignet med de kvinner som er fysisk aktive. Studien bekrefter også at det er trygt, for mor og barnet i magen, å være regelmessig fysisk aktiv når man er gravid.

Birgitte Sanda

Ph.d.-kandidat og overlege i gynekologi

Gruppetrening i 150 minutter i uken i siste del av svangerskapet var en positiv opplevelse for deltakerne, viser Birgitte Sandas doktorgradsavhandling. Studien viser også at sannsynligheten for å bli forløst med akutt keisersnitt øker ved fysisk in-aktivitet mot slutten av studiet.

I avhandlingen har hun fulgt 600 førstegangsfødende fra Sørlandet i perioden 2009 – 2013.

Birgitte Sanda disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Fit for Delivery and beyond. Physical activity during pregnancy and the postpartum period” tirsdag 8. mai 2018.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Doktorgraden er finansiert av UiA, mens studien (Fit for Fødsel) som doktorgraden bygger på er finansiert av Helse SørØst.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Tilrettelagt trening og råd i svangerskapet gir bedre helse

Doktorgradsavhandlingen «Fit for Delivery and beyond” av gynekolog Birgitte Sanda undersøkte om tilrettelagt trening og råd om kost i svangerskapet ga effekt på blant annet fysisk aktivitetsnivå og fødselsmetode.

Studien viser at den gruppen gravide kvinner som fikk tilbud om gruppetrening og råd var 60% mer fysisk aktive mot slutten av graviditeten enn de som ikke fikk et slikt tilbud.

In-aktivitet øker sjansen for keisersnitt

Videre viser studien at kvinner som er fysisk inaktive mot graviditetens sluttfase har betydelig større sannsynlighet for å bli forløst med akutt keisersnitt, sammenlignet med de kvinner som er fysisk aktive.

Studien bekrefter også at det er trygt, for mor og barnet i magen, å være regelmessig fysisk aktiv når man er gravid.

Hele 75% av kvinnene i studien som fikk tilbud om gruppetrening og råd oppfylte anbefalingene på 150 minutter ukentlig fysisk aktivitet i siste del av svangerskapet, mot kun 56% blant de kvinnene som ikke fikk et slikt tilbud.

Økt treningsglede

Kvinnene i studien var svært fornøyde med tilbudet som ble gitt og opplevde økt treningsglede i svangerskapet.

Der var dessverre ingen langtidsvirkende effekt av tilbudet gitt i svangerskapet på fysisk aktivitetsnivå i året etter fødsel. For øvrig viste studien at det er behov for bedre målemetoder av fysisk aktivitet enn selvrapportering.

Selve intervensjonsstudien med tilbud om trening og råd ble gjennomført på Sørlandet i perioden 2009-2013 (Fit for Fødsel) hvor 600 kvinner som ventet sitt første barn ble inkludert.

Resultatene og implikasjoner av disse funnene vil bli diskutert under disputas på Universitetet i Agder 8. mai 2018.

Disputasfakta:

Kandidaten: Gynekolog Birgitte Sanda (f. 1977) er overlege ved Kvinneklinikken, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, og har vært doktorgradsstipendiat ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA i perioden 2013-2017.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1-001, Campus Kristiansand tirsdag 8. mai 2018

Disputasen blir ledet av dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: Early departure from the delivery unit post-partum. Pros and cons – what is the evidence

Tittel på avhandling“Fit for Delivery and beyond. Physical activity during pregnancy and the postpartum period”. A study of the effect and feasibility of implementing an antenatal lifestyle intervention including supervised exercise classes among nulliparous women.

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Rita Santos-Rocha, ESDRM – Sport Science School of Rio Maior, Portugal

Annenopponent: Professor og klinikksjef Kjell Salvesen, NTNU og Kvinneklinikken St. Olavs Hospital

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Kristin Haraldstad, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Monica Klungland Torstveit (hovedveileder) og MD, ph.d., Ingvild Vistad, Kvinneklinikken, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand og førsteamanuensis Lene Annette Hagen Haakstad, Norges Idrettshøgskole (bi-veiledere).