Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tor Ulven som arkeolog

Sigurd Tenningen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Jordens ubevisste hukommelse. Tor Ulven som arkeolog» fredag 6. desember 2019.

Som motiv er utgravingen hos Ulven knyttet til erindring og til utforskning av det som ligger skjult i det ubevisste.

Sigurd Tenningen

Ph.d.-kandidat og forskningsrådgiver

Sigurd Tenningen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Jordens ubevisste hukommelse. Tor Ulven som arkeolog» fredag 6. desember 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i litteraturvitenskap.

Slik oppsummerer Sigurd Tenningen selv avhandlingen:

Tor Ulven som arkeolog

Tor Ulven (1953–1995) er en arkeologisk forfatter. Innholdet i denne påstanden er hva avhandlingen Jordens ubevisste hukommelse har til hensikt å belyse.

Bakgrunnen for påstanden er observasjonen at det i Ulvens bøker opptrer en rekke motiver og forestillinger hentet fra arkeologien. Både prosaen og diktene kjennetegnes av en særlig interesse for utgravingen av fortidige gjenstander.

Fortiden i nåtiden

Som motiv er utgravingen hos Ulven knyttet til erindring og til utforskning av det som ligger skjult i det ubevisste.

Med sine mange henvisninger til arkeologien rommer forfatterskapet et storstilt forsøk på å anskueliggjøre fortidens tilstedeværelse i nåtiden i form av minner, spor og levninger.

I avhandlingen har jeg valgt å kalle denne anskueliggjøringen for Ulvens arkeologiske forestillingskraft.

Tid og ting

Når jeg har valgt å ta for meg den arkeologiske forestillingskraften, skyldes det at jeg her mener å ha funnet et viktig krysningspunkt mellom Ulvens opptatthet av tid og hans gjennomgående interesse for tingene og den materielle verden.

Begge disse temaene er godt representert hver for seg i resepsjonen, men har ikke blitt satt tilstrekkelig i sammenheng med hverandre og med arkeologien som disiplin. Tvert imot er det en utbredt tendens blant kommentatorene til å se innslagene av fortidslevninger som ledd i en større motivkjede, der man raskt beveger seg videre til overordnede temaer som forgjengelighet og død.

Vekt på det materielle

I kontrast til en slik lesning ønsker jeg å belyse det spesifikt arkeologiske ved Ulvens forestillingsverden, der det materielle og konkrete ved fortidslevningene vektlegges framfor den symbolske forståelsen av dem.

Hos Ulven griper spor og levninger inn i nåtiden og gir den et urent preg. Dermed er det ikke er mulig å skille det aktuelle øyeblikket fra det som har vært. Tvert imot utfolder nåtiden seg som det siste leddet i en fortid som stadig vokser i omfang.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Sigurd Tenningen (1982, Kristiansand) Bachelorgrad i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen (2009), mastergrad i nordisk litteratur ved Universitetet i Agder med masteroppgaven "Litteraturkritikk i mellomkrigstiden. Med hovedvekt på Eugenia Kielland og Sigurd Hoel" (2012). Nå arbeider han som forskningsrådgiver ved Fakultet for kunstfag, UiA, som frilansskribent og kurator.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium, B1 001, Campus Kristiansand fredag 6. desember 2019

Disputasen blir ledet av prodekan Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Diktanalyse. En didaktisk utfordring?"

Tittel på avhandling: «Jordens ubevisste hukommelse. Tor Ulven som arkeolog»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Dan Ringgaard, Institut for kommunikation og kultur – nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, Danmark

Annenopponent: Førsteamanuensis Janike Kampevold Larsen, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Unni Langås, Institutt for nordisk og mediefag, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Bjarne Markussen, Institutt for nordisk og mediefag, UiA (hovedveileder) og professor Karin Sanders, University of California, Berkeley, USA (bi-veileder)