Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

The entrepreneurial tradition: Institutionalized in a Culture and in a Family. Navigation from Gold to Green

Navigeringen fra gull til grønt i gründerlivet får oss til å stille dette spørsmålet: hvordan påvirker tradisjonen og gründertradisjonen i familien gründerfinansiering, gründertankegang og gründerpraksis?

Mahsa Samsami

Ph.d.-kandidat

Mahsa Samsami disputerer med ph.d.-avhandlingen «The entrepreneurial tradition: Institutionalized in a Culture and in a Family. Navigation from Gold to Green» tirsdag 29. august 2023.

Samsami har fulgt ph.d.-programmet ved Handelshøyskolen.

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen:

I gründerlivet er det kontroversielt å ha nok penger og kapital. Sammenhengen mellom forretningsengler og gründerfinansiering er viktig. Finansiering skjer enten for familiemedlemmer, slektninger, kolleger, venner eller fremmede. Finansiering skjer i en sosial kontekst som institusjoner og kultur. Entreprenørlivet vil imidlertid ikke ende med penger. Entreprenørskapsinnstilte individer oppfatter gründermuligheter, tar risiko ved å starte en satsning og har tillit til deres evne til å drive den. Entreprenørskapstankegangen vil sannsynligvis også være mer fremtredende blant enkelte gründere som deler demografiske trekk sammenlignet med andre. Det er åpenbart at hull i gründertankegangen, som for eksempel kjønn, kanskje ikke er like på tvers av kontekster. Den tidsmessige konteksten påvirker også den entreprenørielle tankegangen når situasjoner i miljøet blir verre under en helseforstyrrelse. Etter helseforstyrrelsen er linsen til familieforetak også viktig. Det er linsen til familieforetaksomhet kan føre entreprenøriell tradisjon til entreprenørskapspraksis, spesielt grønn entreprenørskapspraksis. Navigeringen fra gull til grønt i gründerlivet får oss til å stille dette spørsmålet: hvordan påvirker tradisjonen og gründertradisjonen i familien gründerfinansiering, gründertankegang og gründerpraksis?

Denne navigasjonen er fra et representativt utvalg fra 2001 og frem til resilienstiden. Vi analyserer ulike datasett. Først og fremst bruker jeg Adult Population Survey (APS) av Global Entrepreneurship Monitor, GEM, for å analysere atferden til enkeltpersoner – enkeltpersoner og bedrifter – på mikronivå. For noen makronivåmål av nasjonal kontekst bruker jeg National Expert Survey (NES) av GEM. For noen andre mål på makronivå av nasjonal kontekst bruker vi World Values Survey. For enda andre makronivåmål av nasjonal kontekst bruker jeg Verdensbankens indikatorer.
Entreprenørskapsfond er funnet å være nær familie like ofte i sekulær-rasjonell kultur som i tradisjonell kultur, men gründerfond er oftere familie og venner i tradisjonell enn i sekulær-rasjonell kultur. Motsatt er gründerfond oftere fremmede i sekulær-rasjonell kultur enn i tradisjonell kultur. Enkeltpersoners entreprenørielle tankesett forsterkes av institusjoner i gründerøkosystemet. Helseforstyrrelsen forårsaket nedgang i mulighetsoppfatning og risikovillighet. Samfunnetsinstitusjon for familieforetak fremmer verdien av entreprenøriell tradisjon. Verdien av en entreprenøriell tradisjon fremmer grønn entreprenørskapspraksis, her engasjement med sosialt og miljømessig ansvar.

Disse funnene bidrar til å teoretisere om den sosiokulturelle konteksten for finansiering av gründervirksomhet. Kultur ser ut til å spille en rolle i veksten eller fiaskoen til lovende ideer. Våre funn tyder på at forretningsengler i tradisjonelle kulturer sannsynligvis vil trenge å lære å utnytte svake relasjoner bedre for å få flere muligheter, siden nære relasjoner i stor grad kan begrense mulighetenes erkjennelse. Funn bidrar til kvinners entreprenørskap, spesielt når det gjelder hvordan tankegangen formes av kjønnsroller, ettersom kjønnsroller dannes i økosystemiske og tidsmessige sammenhenger. Funnene bidrar til å forstå den etiske verdien av en entreprenøriell tradisjon i familien ettersom denne verdien er innebygd i samfunnets institusjon for entreprenørskap av familier, ettersom verdien former grønn entreprenørskapspraksis.

Mer om tid og sted for disputasen finner du her