Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Teknologitjenester som gir mulighet for aldring hjemme

Cecilie Karlsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Telecare services to enable ageing in place” torsdag 12. desember 2019. (Foto: Privat)

Funnene viser tydelig at erfaringer og behov blant eldre og pårørende er unike og individuelle. En personsentrert tilnærming viser seg å være helt nødvendig for å forstå individuelle behov, og for å kunne tilpasse teknologi på bakgrunn av disse behovene.

Cecilie Karlsen

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Cecilie Karlsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Telecare services to enable ageing in place” torsdag 12. desember 2019.

Avhandlingen viser at innføring av ny velferdsteknologi - teknologiske hjelpemidler i omsorgstjenestene - fungerer godt ved at flere kan bo lenger hjemme. Forutsetningen er nødvendig individuell tilpasning og oppfølging av brukerne, og av ansatte i kommunen for å utnytte erfaring og få driften til å fungere.

Cecilie Karlsen har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Les også: Kommuneansatt og doktorgradsstudent

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Teknologibaserte tjenester for aldring hjemme

Det overordnede formålet med avhandlingen var å bidra til ny kunnskap og økt forståelse for erfaringer fra eldre hjemmeboende, pårørende og ansatte ved bruk av trygghets- og mestringsteknologi som en del av kommunale hjemmetjenester.

Det ble gjennomført tre delstudier med bruk av ulike kvalitative forskningsmetoder.

Nye muligheter og nye utfordringer

Funnene viser at mange eldre hjemmeboende opplevde at bruk av teknologibaserte tjenester førte til økt trygghet, sikkerhet og selvstendighet.

Noen derimot, opplevde økt ensomhet og isolasjon.

Ifølge pårørende kunne teknologi bidra til å lette bekymringer for den eldre for en stund, men flere erfarte at de selv måtte initiere samt følge opp bruken av teknologien.

Ansatte i kommunene opplevde at teknologi gav nye muligheter, men flere utfordringer ved implementering av teknologi som et ordinært tjenestetilbud ble også belyst.

Individuelle behov

Avhandlingen viser at trygghets- og mestringsteknologi gir et økt mulighetsrom for at eldre med ulike funksjonsnedsettelser kan bo i eget hjem.

Studien viser også kompleksiteten ved innføring av teknologibaserte tjenester til eldre hjemmeboende.

Pårørende var i flere tilfeller en pådriver, men funn tyder på manglende oppfølging fra hjemmetjenesten.

Funnene viser tydelig at erfaringer og behov blant eldre og pårørende er unike og individuelle.

En personsentrert tilnærming viser seg å være helt nødvendig for å forstå individuelle behov, og for å kunne tilpasse teknologi på bakgrunn av disse behovene.

Videre er implementering og drift av teknologi som en del av tjenestetilbudet i kommunene avhengig av en kollektiv samarbeidsprosess for å lykkes.

Disputasfakta:

Kandidaten: Cecilie Karlsen (1984, Kristiansand). Bachelorgrad i sykepleie Høgskolen i Agder, Kristiansand (2006), mastergrad i Helse- og sosialinformatikk, Universitetet i Agder, (UiA) Grimstad (2011), prosjektleder Helsenettverk Lister 2013 – 2015, Stipendiat, helsevitenskap (2015-), UiA Kristiansand, arbeider nå som universitetslektor ved UiA.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1 006, Campus Kristiansand torsdag 12. desember 2019.

Disputasen blir ledet av instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, professor Mariann Fossum.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Present and future of the telecare area: How might new views upon age and the advancement in technologies influence on possibilities and challenges in telecare?"

Tittel på avhandling: “Telecare services to enable ageing in place”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emerita Vivian Vimarlund, Linköpings universitet, Sverige

Annenopponent: Førsteamanuensis Mari Synnøve Berge, Høgskulen på Vestlandet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørn Tore Johansen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Elin Thygesen, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Kristin Haraldstad, UiA, dosent Carl Erik Moe, UiA og  kommunedirektør ph.d. Camilla Bruno Dunsæd, tidligere Kvinesdal kommune, nå Kristiansand kommune (bi-veiledere)