0
Hopp til hovedinnhold

Teknologisk utvikling i norsk musikkproduksjon i et bevaringsperspektiv

Thomas Bårdsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Sporfinnere: En undersøkelse av norsk musikkproduksjons teknologiske utvikling i et bevaringsperspektiv» torsdag 21. november 2019.

Bakgrunnen for undersøkelsen er Nasjonalbibliotekets samling av musikkproduksjonsmateriale og den funksjonen Nasjonalbiblioteket har som dokumentsenter og arkiv for norsk musikkproduksjon. Hva har blitt bevart av ulike lydformater og varianter opp gjennom årene, og hvordan har dette blitt merket og dokumentert?

Thomas Bårdsen

Ph.d.-kandidat

Thomas Bårdsen arbeider ved lyd-laboratoriet ved Nasjonalbiblioteket, der han har vært koordinator for det lydtekniske fagfeltet siden 2007.

I avhandlingen har han særlig forsket på hvordan holdningene til masteropptak har endret seg, fra opptak på 1930-tallet der masteropptaket ble sett som det autoritative opptaket - via 1970-tallet der merkingen av unike masteropptak ble sjeldnere til dagens digitale fragmenter. Dette har også implikasjoner for arbeidet med bevaring av opptakene.

Thomas Bårdsen har fulgt Fakultet for kunstfags doktorgradsprogram med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Doktorgraden er i sin helhet finansiert av Nasjonalbiblioteket.

Slik beskriver Thomas Bårdsen selv essensen i avhandlingen:

Norsk musikkproduksjons teknologiske utvikling i et bevaringsperspektiv

Avhandlingen «Sporfinnere» undersøker hvordan teknologien i norsk musikkproduksjon har utviklet seg i et bevaringsperspektiv.

Originalt musikkproduksjonsmateriale

Bakgrunnen for undersøkelsen er Nasjonalbibliotekets samling av musikkproduksjonsmateriale og den funksjonen Nasjonalbiblioteket har som dokumentsenter og arkiv for norsk musikkproduksjon.

Samlingen inneholder originalt materiale fra norsk musikkproduksjons oppstart og gjennom hele utviklingen frem til i dag.

Hva har blitt bevart av ulike lydformater og varianter opp gjennom årene, og hvordan har dette blitt merket og dokumentert?

Endret holdning til masteropptak

Et sentralt tema i avhandlingen er forholdet mellom masteropptaket og dets ulike kopier.

I undersøkelsen er det funnet flere tegn på en gradvis endring i holdning til masteropptaket.

Forestillingen om et unikt autorisert masteropptak vokser frem i løpet av 1930-årene. Dette avtar utover 1970-årene, der sikker merking av unike masteropptak blir stadig sjeldnere.

I den digitale epoken fremstår det bevarte materiale til slutt som løse prosjekter uten noe definert internt hierarki eller autorisert master.

Praktisk arkivarbeid

Posisjonen til masteropptaket diskuteres også med et praktisk fokus relatert til musikkproduksjonsarkivet. Undersøkelsen viser at utvelgelse før avspilling og digitalisering sjelden er mulig.

Bevaringsarbeidet blir dermed ikke en lineær sluttet prosess der den beste kopien velges med sikte på en endelig digitalisering. Arbeidet vil heller innebære en konstant kritisk vurdering av tilgjengelige ressurser i en samhandling sentrert rundt kontinuerlig bruk og gjenbruk.

Dermed tar arbeidet i arkivet sin plass som en del av musikkproduksjonsprosessen, som gjennom tiltak som digitalisering og reformatering holder musikkproduksjonen tilgjengelig og levende.

Disputasfakta:

Kandidaten: Thomas Bårdsen (1975) tok mastergrad i musikkvitenskap i 2011 ved Høgskolen i Nesna med oppgaven «Fra evig is til evig tid: Bevaring av 100 år gamle lydopptak for de neste 1000 år». Han har arbeidet ved lydlaboratoriet ved Nasjonalbiblioteket siden 2001, har vært koordinator for det lydtekniske fagfeltet fra 2007. Han har holdt en rekke foredrag rundt lydteknologi og bevaring i inn- og utland. Gjennom sitt arbeid som lydtekniker har han medvirket på utallige utgivelser opp gjennom årene, først og fremst gjennom arbeid med nyutgivelser av eldre norsk musikk

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium I1 066, Ketil Moes hus, torsdag 21. november 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland-Yates.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning«Nasjonalbiblioteket som arena for populærmusikkforskning»

Tittel på avhandling«Sporfinnere: En undersøkelse av norsk musikkproduksjons teknologiske utvikling i et bevaringsperspektiv»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Toivo Burlin, lektor, fil.dr. i musikkvitenskap, Stockholms universitet

Annenopponent: Sverker Hyltén-Cavallius, dosent i etnologi, Musikverket, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Michael Rauhut, Fakultet for kunstfag, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Tor Dybo, UiA (hovedveileder) og professor Geir Holmsen, UiA (bi-veileder).