Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudenters læringsutbytte av fullskalasimulering

Kristine Haddeland of the Faculty of Health and Sport Sciences at the University of Agder has submitted her thesis entitled “Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients“ and will defend the thesis for the PhD-degree Friday 23 October 2020. (Photo: Private)

Den overordnede hensikten med doktorgradsarbeidet «Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients» har vært å undersøke læringseffekten av å bruke fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie.

Kristine Haddeland

Ph.d.-kandidat

Kristine Haddeland fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients“ fredag 23. oktober 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Fullskalasimulering: Praktisk trening på høyteknologiske dukker i full menneskestørrelse, som kan programmeres til å lide av nær sagt alle mulige skader og sykdommer. Dukkene brukes til alt fra å trene på individuelle ferdigheter til store team som trener på akutte og komplekse situasjoner. I studiesituasjonen får studentene trening i å observere, kritisk vurdere og ta avgjørelser i realistiske pasientsituasjoner, i trygge omgivelser og uten risiko for pasienten.

Slik oppsummerer Kristine Haddeland avhandlingen:

Sykepleierstudenters læringseffekt av fullskalasimulering

Den overordnede hensikten med doktorgradsarbeidet «Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients» har vært å undersøke læringseffekten av å bruke fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie.

Tre delstudier

Doktorgradsprosjektet består av tre delstudier.

  • Den første studien er en systematisk kunnskapssammenstilling og en metaanalyse, hvor 14 intervensjonsstudier som har undersøkt læringseffekten av å bruke fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie ble inkludert.
  • I studie 2 ble et spørreskjema for å måle kunnskapsnivå og grad av selvtillit hos sykepleierstudenter etter å ha deltatt i et undervisningsopplegg som inneholdt fullskalasimulering utviklet og validert, for senere å bli brukt i studie 3.
  • Studie 3 er en randomisert kontrollert studie, der en gruppe sykepleierstudenter besvarte spørreskjemaet før og etter de hadde deltatt i et undervisningsopplegg som inneholdt fullskalasimulering. Studie 3 inkluderer en kontrollgruppe.

Økt selvtillit

Kunnskapsnivå og opplevelse av selvtillit økte mer hos sykepleierstudentene som gjennomførte undervisningsopplegget som inkluderte fullskalasimulering, sammenlignet med sykepleierstudentene som ikke deltok på fullskalasimulering.

Et trygt læringsmiljø, å få lære i ulike roller og oppleve et simuleringsscenario som var realistisk ble trukket frem av sykepleiestudentene som viktige faktorer for å lære.

Å tilrettelegge for et trygt læringsmiljø og refleksjon, samt at fullskalasimuleringen hadde studentene og deres behov i fokus, ble trukket frem av lærere i bachelorutdanningen som viktig for læring.

 

Prosjektet har en klar internasjonal profil med tilknytning til University of Nebraska Medical Center (UNMC), Omaha, Nebraska, USA.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Hvilke typer utfallsmål på simuleringsbasert læring er tilgjengelig, hva måler/vurderer de, og på hvilket nivå i firenivåmodellen til Kirkpatrick kan de plasseres?»

Tittel på avhandling: “Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students’ Recognition of and Response to Deteriorating Patients”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

Kandidaten: Kristine Haddeland (1980, Ålesund) Bachelorutdanning i sykepleie, Høgskolen i Oslo (2002). Videreutdanning i nevrosykepleie fra Høgskolen i Bergen (2006). Mastergrad i helsefag, Universitetet i Agder (2012). Masteroppgaven handlet om sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis. Klinisk arbeidserfaring hovedsakelig fra Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (2002-2010) og Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2012-2017). Kristine Haddeland arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Sissel Iren Husebø, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, Universitetet i Stavanger

Annenopponent: Leg läkare, med.dr., Johan Creutzfeldt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik - Anestesi, Karolinska Institutet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Solveig Tomstad, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Mariann Fossum, UiA (hovedveileder), og professor Åshild Slettebø, UiA (medveileder)