Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Support av online-grupper i e-læring

Godfrey Mayende of the Faculty of Engineering and Science  at the University of Agder has submitted his thesis entitled «Supporting Effective Online Learning Groups for eLearning Systems», and will defend the thesis for the PhD-degree Wednesday 21 October 2020.

In this dissertation, we proposed methods and factors for ensuring effective online learning groups.

Godfrey Mayende

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Godfrey Mayende ved Institutt for IKT disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Supporting Effective Online Learning Groups for eLearning Systems» onsdag 21. oktober 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag, med spesialisering i IKT.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norads NORHEAD-program.

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen:

Supporting Effective Online Learning Groups for eLearning Systems

 

Learning in groups has been advocated to increase learning based on the social constructivist learning theory.

Information and communication technology connects distance learning students and provides possibilities to use the benefits of learning groups.

However, although learning groups can bring about meaningful learning, learning groups in online environments are often not working.

Effective online working groups

To solve the problem, design science approaches were used to establish methods and factors that support effective online learning groups.

The solution involved three research areas as follows:

(1) the context of online learning groups

(2) processes for supporting online learning groups

(3) tools for supporting online learning groups.

Experiences from Uganda and Norway provided the context as a foundation for this study.

eLearning development

Authentic online courses helped to establish processes to support online learning groups, which again led to methods and factors.

The methods and factors guided the design of scenarios for the development of eLearning systems.

 

In this dissertation, we proposed methods and factors for ensuring effective online learning groups.

The methods detail how to

(1) create online learning groups

(2) structure online learning group activities

(3) facilitate online learning groups.

The methods use the factors influencing effective online learning groups.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Godfrey Mayende (1977, Jinja, Uganda). B.Sc. i Computer Science and Mathematics, Makerere University (MAK) Uganda (2001), M.Sc. Eng. i Information Systems fra NTNU (2007), PGDE (“ped.sem”)  i Information and Communication Technology, University of Cape Town, Sør-Afrika (2013). Godfrey Mayende har arbeidet i vitenskapelige stillinger I høyere utdanningsinstitusjoner fra 2001. Hans forskningsinteresser er online læringsgrupper, sosiale medier for undervisning og læring, fjernundervisning, e-læring, samarbeidslæring og interaksjonsdesign.

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Christian Omlin, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for teknologi og realfag, UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«What are the pedagogical considerations for the design of online learning systems that support collaborative work and co-creation of artifacts?”

Tittel på avhandling: «Supporting Effective Online Learning Groups for eLearning Systems»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her: 

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2683655

 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Judith Ann Molka-Danielsen, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Annenopponent: Førsteamanuensis Evode Mukama, College of Education, University of Rwanda

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Vladimir Oleshchuk, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Andreas Prinz, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiA (hovedveileder), førsteamanuensis Ghislain Maurice Norbert Isabwe, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiA og førsteamanuensis, dr Paul Birevu Muyinda, Makerere University, Uganda (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder, professor Christian Omlin, på e-post christian.omlin@uia.no