Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Studenter kan inspireres til læring gjennom samarbeid online

Aleksandra Lazareva disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Facilitating Student Engagement in the Context of Computer-Supported Collaborative Learning” torsdag 27. September 2018. (Foto: Privat)

I focus on how collaboration scripting combined with online tutoring can facilitate student engagement in the CSCL context, helping students build an online community, perform productive collaborative interactions, and ultimately reach better learning outcomes.

Aleksandra Lazareva

Ph.d.-kandidat / universitetslektor

Digital teknologi gir studenter mulighet til å lære langt mer uavhengig av tid og sted, og det teknologiske verktøyet gir tilgang til kunnskapsressurser som ikke fins i tradisjonelle undervisningsrom. I sin doktorgradsavhandling undersøker Aleksandra Lazareva hvordan studenter kan motiveres til å ta verktøyene i bruk – sammen.

Fokus er hvordan samarbeid om skripting, kombinert med online undervisning kan skape studentengasjement, selv om samarbeidet er skjevt i den forstand at noen er mer aktive enn andre. I en samarbeidende online-gruppe kan god samhandling bety bedre læring.

Aleksandra Lazareva disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Facilitating Student Engagement in the Context of Computer-Supported Collaborative Learning” torsdag 27. september 2018.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonssystemer. I stipendiatperioden arbeidet hun ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, nå arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk.

Doktorgradsarbeidet er finansiert som en del av ADILA-prosjektet (Agder Digital Learning Arena) ved UiA.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Online collaborative learning: How to engage the students

Computer-supported collaborative learning (CSCL) provides students with numerous opportunities for active knowledge construction. Technological tools allow for learning across time and space, giving the participants access to resources that often would not be available in a traditional classroom setting.

Student engagement

However, CSCL research findings demonstrate that many learners experience challenges related to the process of collaboration, as well as motivation and social interactions.

The focus of my work is student engagement in the context of CSCL.

The term “engagement” is very often used interchangeably with such concepts as motivation and interest.

While they indeed have quite much in common, the concept of engagement is much more complex that it may seem at first.

It does not only describe the emotional attitudes of the student towards the learning activities and other participants involved in the learning process, but also characterizes the student’s explicit behavior and the degree of intellectual investment in learning.

Understanding what affects the different dimensions of student engagement is crucial for designing successful CSCL environments.

CSCL-collaboration generates better learning

In my work, I discuss how the asynchronous mode of interaction affects the flow and outcome of collaboration.

I focus on how collaboration scripting combined with online tutoring can facilitate student engagement in the CSCL context, helping students build an online community, perform productive collaborative interactions, and ultimately reach better learning outcomes.

Disputasfakta:

Kandidaten: Aleksandra Lazareva, født 1990 i Arkhangelsk, Russland (daværende USSR). Northern Arctic Federal University (Arkhangelsk, Russia) – Master in linguistics and teaching foreign languages, University of Oulu (Oulu, Finland) – Master in learning and educational technology. Arbeider nå som universitetslektor ved UiAs Institutt for pedagogikk.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium 46-277, Sigrid Undsets hus (Bygg 46), Campus Kristiansand, torsdag 27. september 2018

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “The concept of engagement and its relevance to understanding computer supported collaborative learning

Tittel på avhandling: “Facilitating Student Engagement in the Context of Computer-Supported Collaborative Learning

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Sanna Järvelä, Faculty of Education, University of Oulu, Finland

Annenopponent: Professor Nikol Rummel, Institut für Erziehungswissenschaft, Ruhr-Universität Bochum, Tyskland

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Øystein Sæbø, Institutt for informasjonssystemer, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Bjørn Erik Munkvold, UiA og professor Oddgeir Tveiten, UiA.