Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Skolemat som vei til bedret skoleutbytte og folkehelse

Kristine Engebretsen Illøkken fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Breakfast and school lunch as pathways for enhancing educational outcomes and promoting public health» fredag 16. september 2022. (Foto: Privat)

Selv om hjemmet tradisjonelt har hatt ansvaret for frokost og lunsj, gir funnene en indikasjon på at disse måltidene også kan ha betydning for hvordan elever presterer på skolen og for folkehelsen i Norge

Kristine Engebretsen Illøkken

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online). Disputasen blir holdt på nordiske språk.

 

Kristine Engebretsen Illøkken fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Breakfast and school lunch as pathways for enhancing educational outcomes and promoting public health» fredag 16. september 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Les oppsummeringen av avhandlingen av Kristine Engebretsen Illøkken:

Skolemat som vei til bedret skoleutbytte og folkehelse

Det overordnede målet med avhandlingen var å undersøke hvilken rolle frokost og skolelunsj kan ha for elevenes prestasjoner på skolen og for folkehelse.

Tre studier om frokost og lunsj

Tre delstudier ble brukt for å kunne svare til dette målet på ulikt vis.

Den første studien var basert på en intervensjonsstudie hvor målet var å evaluere effekt av et gratis skolemåltid, kalt «skolematprosjektet» på elevens skolemiljø.

Denne studien fant ingen signifikante funn, noe som kan skyldes metodiske begrensninger.

I den andre studien ble det gjennomført kvalitative intervjuer blant et utvalg av elever og lærere som var involvert i skolematprosjektet, hvor målet var å undersøke deres erfaringer med skolemåltidet.

Disse intervjuene ble gjennomført rett etter skolematprosjektet og en oppfølging fem år senere.

Funn fra intervjuene viste at skolemåltidet var viktig for elevenes sosiale miljø, for vennskap og for sosial læring.

Videre var skolemåltidet av betydning for kostholdet til elevene, og funnene indikerte at elevene tillærte seg nye sunnere matvaner som varte fem år senere.

I tillegg var skolematprosjektet viktig for elevenes funksjon på skolen og for en følelse av sosial likhet.

Samtidig presiseres det at det var et lite utvalg, det var ikke de samme deltakerne begge år, og at de som meldte seg på intervjuene kan ha vært de mest positive.

Den tredje studien undersøkte sammenhengen mellom å spise frokost og leseprestasjoner.

Den baserte seg på et utvalg av nordiske elever fra en stor internasjonal leserundersøkelse. Resultantene fra denne tverrsnittsundersøkelsen viste en positiv sammenheng mellom det å ha spist frokost hjemme og elevenes leseprestasjoner.

Funnene

I avhandlingen diskuteres disse funnene som betydningen av det å spise frokost og det å få lunsj på skolen kan ha for elevenes prestasjoner og for folkehelse.

Selv om hjemmet tradisjonelt har hatt ansvaret for frokost og lunsj, gir funnene en indikasjon på at disse måltidene også kan ha betydning for hvordan elever presterer på skolen og for folkehelsen i Norge.

Dette dokumenterer et behov for å plassere frokost og lunsj på skolens agenda.

Funnene må samtidig tolkes i lys av metodiske utfordringer. Det er behov for mer forskning som kan tydeliggjøre mat og måltiders betydning for skoleprestasjoner og for folkehelsen i Norge.

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5AufuihqTopGdc4bCBhNXLpRMlXiCrI-4Gs

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Margareth Andås på e-post eli.andas@uia.no. Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1 001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Stephen Seiler, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning fredag 16. september kl 10:15

Disputas fredag 16. september kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Folkehelseernæring og skolemåltider – En kritisk gjennomgang av teorier og offentlig politikk»

Tittel på avhandling«Breakfast and school lunch as pathways for enhancing educational outcomes and promoting public health»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenKristine Engebretsen Illøkken (1990, Harstad – oppvokst i Trondheim og Lier) Bachelorgrad i Ernæring, mat og kultur, UiA (2012), mastergrad i Folkehelsevitenskap, UiA (2015). Masteroppgavens tittel: «Effects of a free school meal on lunch habits in Norwegian elementary school children The School Meal Project in Aust-Agder». Fra 2016 til 2019 jobbet hun i NAV og med folkehelse i Iveland Kommune. I dag arbeider hun som rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse i Lyngdal kommune.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Christel Larsson, Göteborgs Universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Hege Wergedahl, Høgskulen på Vestlandet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Dag Tomas Sagen Johannesen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Frøydis Nordgård Vik, Universitetet i Agder (hovedveileder), professor Nina Cecilie Øverby, Universitetet i Agder og førsteamanuensis Berit Johannessen, Universitetet i Agder (medveiledere)