0
Hopp til hovedinnhold

Sikker tilgang til korrekt helseinformasjon

Mohamed Ali Saleh Abomhara

The focus is on developing an access control model that balance between healthcare team collaboration and safeguarding sensitive patient information.

Mohamed Ali Saleh Abomhara

Ph.d.-kandidat

I avhandlingen han forsvarer for doktorgraden tirsdag 18. desember, har Mohamed Ali Saleh Abomhara forsket på hvordan det rette helsepersonellet kan få tilgang til akkurat de rette pasientdataene uten å få tilgang til sensitive pasientdata som de ikke trenger for å utføre arbeidet sitt.

Mohamed Ali Saleh Abomhara disputerer for ph.d.-graden tirsdag 18. desember 2018, med avhandlingen "An Access Control Model to Facilitate Healthcare Information Access in Context of Team Collaboration".

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i IKT.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Healthcare Teams and Secure Access to Patient Information

The delivery of healthcare relies on the sharing of patients’ information among a group of healthcare professionals.

At present, electronic health records (EHRs) are widely utilized system to create, manage and share patient healthcare information among healthcare teams.

Accidentally or intentionally abuse

While it is necessary to provide healthcare professionals (member of the healthcare team) with privileges to access patient health information, providing too many privileges may backfire when healthcare professionals accidentally or intentionally abuse their privileges.

Ensuring patient privacy and improving patient care quality are two of the most significant challenges faced by healthcare systems around the world. Hence, finding a middle ground, where the necessary privileges are provided and malicious usage are avoided, is necessary.

PhD focus: Collaborative activities

This PhD study highlights the access control matters in collaborative healthcare domain.

Focus is mainly on the collaborative activities that are best accomplished by organized healthcare team within or among healthcare organizations with an objective of accomplishing a specific task (patient treatment).

We investigate the importance and challenges of effective healthcare team treatment, the sharing of patient health records in healthcare delivery, patient data confidentiality and the need for flexible access of the members of the team corresponding to the requirements to fulfill their duties.

The focus is on developing an access control model that balance between healthcare team collaboration and safeguarding sensitive patient information.

Access control model

The major contributions of our access control model include ensuring that access rights are adapted to the actual needs of healthcare providers and providing fine-grained control of access with the minimum necessary standard, whereby healthcare providers are granted minimal access to carry out their duties.

Disputasfakta:

Kandidaten: Mohamed Ali Saleh Abomhara (1985, Bani-walid, Libya), BA.: Seventh October University, Libya (2006), MA.: University of Malaya, Malaysia (2010), M.B.A., Master of business administration:  Multimedia University, Malaysia (2012). Present position: Researcher on the legal and ethical assessment, data privacy and data protection, NTNU

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C2 041, Campus Grimstad tirsdag 18. desember 2018

Disputasen blir ledet av instituttleder Folke Haugland, Institutt for IKT 

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Strategies and challenges of role mining in access control

Tittel på avhandling: "An Access Control Model to Facilitate Healthcare Information Access in Context of Team Collaboration".

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Tuomas Aura, Aalto University, Finland

Annenopponent: Førsteamanuensis Lillian Røstad, Institutt for informatikk, UiO

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Jose Julio Cabeza Gonzalez, Institutt for IKT, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Geir Køien, Institutt for IKT, UiA (hovedveileder) og professor Vladimir Oleshchuk, Institutt for IKT, UiA (bi-veileder)