Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sekundærbruk av elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ)

Geir Inge Hausvik disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Information Quality in Secondary Use of EHR Data. A Case Study of Quality Management in a Norwegian Hospital” fredag 25. oktober 2019. (Foto: Privat)

Hvordan kvaliteten på data og informasjon påvirker sekundærbruk av EPJ-data, er et område vi mangler kunnskap om.

Geir Inge Hausvik

Ph.d.-kandidat, universitetslektor og spesialrådgiver

Elektroniske pasient-journaler (EPJ) er først og fremst en ressurs for helsepersonell som bruker innholdet direkte i pasientbehandling. Men dataene kan også gjenbrukes som kilde til administrative formål, som styring og ledelse.

Det er dette sekundærformålet som Geir Inge Hausvik har forsket på og som har resultert i avhandlingen Information Quality in Secondary Use of EHR Data. A Case Study of Quality Management in a Norwegian Hospital” som han disputerer for ph.d.-graden med fredag 25. oktober 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonssystemer.

Geir Inge Hausviks stipendiatperiode er delfinansiert av Sørlandet Sykehus HF, der han er tilsatt som spesialrådgiver.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Kvalitet i gjenbruk av pasientdata

I dagens spesialisthelsetjeneste er elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ) sentrale i pasientbehandlingen, og består av store mengder kliniske og administrative data.

Pasientbehandling

EPJ-systemer støtter hovedsakelig primærbruk av data, hvor klinikere aktivt innhenter og bruker informasjon i pasientbehandlingen.

I primærbruk er det viktig at grunnlagsdata og informasjon som EPJ-systemet presenterer for klinikere holder høy kvalitet, da dette kan påvirke pasientbehandlingen.

Datagjenbruk til administrative formål

Sekundærbruk av EPJ-data innebærer gjenbruk av eksisterende EPJ-data til andre formål enn direkte pasientbehandling, som for eksempel til ledelse og styring.

Hvordan kvaliteten på data og informasjon påvirker sekundærbruk av EPJ-data er et område vi mangler kunnskap om.

Informasjonskvalitet påvirker bruken

I avhandlingen har jeg undersøkt rollen til informasjonskvalitet i sekundærbruk av data fra EPJ-systemer til kvalitetsledelse.

Jeg fant at sekundærbruk skiller seg fra primærbruk på følgende områder:

(1)    prosessen for å omdanne EPJ-data til meningsfull informasjon er mer kompleks, hvor aktører bruker flere ulike datasystemer for å trekke ut, organisere, analysere og presentere data,

(2)    informasjonen blir kommunisert gjennom flere ledelsesnivå i organisasjonen og

(3)    blir ofte tilpasset aktuelle mottakergrupper.

 Avhandlingen bidrar til økt forståelse av hvordan informasjonskvalitet påvirker bruk av informasjonen, ved å analysere og beskrive hvordan informasjonskvaliteten endrer seg i prosessen for å omdanne EPJ-data til informasjon, gjennom kommunikasjon og gjennom lokale tilpasninger av informasjonen.

Disputasfakta:

Kandidaten: Geir Inge Hausvik (1976 Kristiansand), Høgskoleingeniør ved HiA, Grimstad (1998), Master i informasjonssystemer ved UiA, Kristiansand (2011), arbeider nå som universitetslektor (25%) ved Institutt for informasjonssystemer og som spesialrådgiver ved Sørlandet sykehus HF.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B2 006, Campus Kristiansand fredag 25. oktober 2019

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: How can e-Health and digitization along with developments such as genomes and new medical devices help the health sector in Norway in meeting UN's SDG?”

Tittel på avhandling: Information Quality in Secondary Use of EHR Data. A Case Study of Quality Management in a Norwegian Hospital”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor M. Lynne Markus, The John W. Poduska, Sr. Professor of Information and Process Management, Bentley University, USA

Annenopponent: Professor Tobias Mettler,  Swiss Graduate School of Public Information,  University of Lausanne, Switzerland

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Maung Sein, Institutt for informasjonssystemer, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Bjørn Erik Munkvold, UiA, professor Devendra Thapa, UiA og programdirektør KOM Vegard Øksendal Haaland (ph.d.), Sørlandet sykehus HF