Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Seksuell livskvalitet hos pasienter med axial spondyloartritt (revmatisme)

Kari Hansen Berg fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Sexual quality of life in patients with axial spondyloarthritis» onsdag 28. september 2022.

Det overordnede målet med studien var å undersøke hvilken påvirkning helsestatus har på seksuell aktivitet og seksuell livskvalitet hos mannlige og kvinnelige pasienter med axSpA.

Kari Hansen Berg

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

 

Kari Hansen Berg fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Sexual quality of life in patients with axial spondyloarthritis» (på norsk: "Seksuell livskvalitet hos pasienter med axial spondyloartritt") onsdag 28. september 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Slik oppsummerer Kari Hansen Berg selv avhandlingen:

Seksuell livskvalitet hos pasienter med axial spondyloartritt

Det finnes lite forskning på hvilken innvirkning helsestatus har på seksuell aktivitet og seksuell livskvalitet hos pasienter med axSpA.

Det overordnede målet med studien var å undersøke hvilken påvirkning helsestatus har på seksuell aktivitet og seksuell livskvalitet hos mannlige og kvinnelige pasienter med axSpA.

Innsamling av data

Trehundre og syttini pasienter med axSpA i alderen 18–81 år ble fortløpende inkludert i studien ved besøk på polikliniske revmatologiske klinikker ved to norske sykehus.

Data på demografiske faktorer, sykdom, behandling og livsstilsvariabler ble samlet inn av leger og sykepleiere ved å bruke spørreskjemaer, laboratorietester, direkte intervjuer og fysiske undersøkelser. Dette ble gjort ved baseline og etter 5 år.

Ved oppfølgingen deltok 245 pasienter. Det ble samlet data på: demografi-variabler, pasientrapporterte utfallsmål (PROMS) og sykdomsaktivitet/skade.

Totalt 3 artikler inngår i avhandlingen (se engelsk sammendrag - klikk på det engelske flagget i toppen av denne siden).

Funnene indikerer stabilitet

Pasienter med axSpA i våre studier rapporterte en lav innvirkning av helsestatus på seksuell aktivitet og seksuell livskvalitet.

Seksuell livskvalitet så ikke ut til å forverres over tid og forble stabil gjennom 5-års oppfølgingen til tross for en økning i antall tilleggssykdommer.

Effektiv sykdomskontroll og endring til en sunnere livsstilsvaner kan ha bidratt til å forbedre resultatene for denne pasientgruppen.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning onsdag 28. september kl 10:15

Disputas onsdag 28. september kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Sexual quality of life – importance for the individual and the society.» Base the presentation on current evidence.

Tittel på avhandling«Sexual quality of life in patients with axial spondyloarthritis»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenKari Hansen Berg (1959, Arendal, oppvekst i Kristiansand) Sykepleier fra Røde Kors sykepleierskole i Oslo/Akershus (1984), studerte 1. og 2 avdeling sykepleievitenskap ved Universitet i Oslo. Mastergrad fra Høgskolen på Gjøvik. Fra 1995 har hun arbeidet innen revmatologi ved Revmatismesykehuset i Lillehammer og Revmatologisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus HF, fra 2015 – 2019 instituttleder ved Institutt for sykepleievitenskap, UiA. I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for psykososial helse, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Kristina Areskoug-Josefsson, OsloMet - Storbyuniversitetet

Annenopponent: Seniorforsker Palle Bager, Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Silje Halvorsen Sveaas, Institutt for folkehelse og ernæring, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var seksjonsleder for Revmatologisk avdeling, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand og professor (tilknyttet) NTNU (PhD) Glenn Haugeberg, (hovedveileder), professor Gudrun Elin Rohde, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA, professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad, Institutt for psykososial helse, UiA, og professor emerita Monika Østensen, Revmatologisk avd. Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand (medveiledere)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Mocu6rqDgjHdx8yTvCv1TetC1AjsIYDZUZ

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no  Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.