Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Reuse of Water and Nutrients in Soilless Plant Culture

Maha Ezziddine (foto)

Studien foreslår to nye tilnærminger for å redusere jordløs landbruks avhengighet av knappe og ikke-fornybare mineralgjødsel. Den første tilnærmingen fokuserer på å forlenge levetiden til næringsløsninger som brukes i resirkulerende hydroponiske systemer, mens den andre tilnærmingen presenterer en omfattende metode for behandling og gjenbruk av akvakultur slam som en næringskilde for jordløse vekstsystemer.

Maha Ezziddine

Ph.d.-kandidat

Maha Ezziddine fra Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Reuse of Water and Nutrients in Soilless Plant Culture" fredag 21. april 2023.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Les avhandlingen i AURA.

Slik oppsummerer Maha Ezziddine selv avhandlingen:

Ny forskning fremmer bærekraft i jordløs landbruk

Nylig studie introduserer metoder for å forlenge levetiden til næringsløsninger og utnytte akvakulturavfall i jordløse plantedyrkningssystemer.

I respons på de voksende utfordringene innen tradisjonelt jordbasert landbruk, som jorddegradering, vannmangel og klimaendringer, har en nylig studie blitt utført for å utforske bærekraftige løsninger for jordløse plantedyrkningssystemer. Disse løsningene tilbyr potensial for mer effektiv ressursbruk og redusert miljøpåvirkning.

Studien foreslår to nye tilnærminger for å redusere jordløs landbruks avhengighet av knappe og ikke-fornybare mineralgjødsel. Den første tilnærmingen fokuserer på å forlenge levetiden til næringsløsninger som brukes i resirkulerende hydroponiske systemer, mens den andre tilnærmingen presenterer en omfattende metode for behandling og gjenbruk av akvakultur slam som en næringskilde for jordløse vekstsystemer.

Forskningsfunnene indikerer at næringsløsningene i hydroponiske systemer kan gjenbrukes i opptil seks uker uten å påvirke kvaliteten eller avkastningen av produktene, som for eksempel salat. Dette forlenger betydelig det typiske en-ukers intervallet som mange dyrkere kaster næringsløsningen, noe som resulterer i redusert avfall og mer effektiv ressursbruk.

I tillegg viser studien at aerob nedbrytning er en praktisk metode for å utvinne næringsstoffer fra akvakulturavfall, noe som gjør dem egnet for jordløse vekstsystemer. Biopolymeren kitosan ble brukt som et trygt og effektivt flokkuleringsmiddel for fjerning av faststoff fra aerobt fordøyd akvakulturavfall. Ved å utnytte den gjenvunne næringsløsningen fra akvakulturavfall, ble salat dyrket i et lukket hydroponisk system og oppnådde sammenlignbare avlinger og kvalitet med konvensjonelt dyrket salat.

Disse oppmuntrende resultatene understreker muligheten for å erstatte syntetiske gjødsel med næringsløsninger som stammer fra akvakulturavfall, og tilbyr en mer bærekraftig og miljøvennlig gjødselstrategi for jordløse kultursystemer. Ettersom globale utfordringer innen matproduksjon og ressursforvaltning fortsetter å eskalere, gir denne forskningen en lovende vei mot mer bærekraftige og effektive landbrukspraksiser.

Disputasfakta

Sted: Campus Grimstad, C2 040 og hybrid disputas (se nederst for påmelding).

Prøveforelesning starter kl. 10.15.

Tema for prøveforelesning: "Anaerobic and aerobic digestion: pros and cons related to nutrient mobilization and energy conservation."

Disputas starter kl. 12:15. 

Disputasleder: instituttleder Paul Ragnar Svennevig, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA.

Ezziddine har fulgt ph.d.-programmet i Teknologi og realfag, med bygg som faglig retning. 

Veiledere

Evalueringskomite:

  • Førsteopponent: Rektor Ragnheidur Inga Thorarinsdottir, Agricultural University of Iceland
  • Andreopponent: Christian Vogelsang, NIVA
  • Leder av komiteen: Professor Joao Leao 

 

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne Zoom-lenken.

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Emma Elisabeth Horneman på e-post emma.e.horneman@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.