0
Hopp til hovedinnhold

Relativ energimangel i idrett (RED-S) blant norske mannlige utøvere

Thomas Birkedal Stenqvist fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) among Norwegian male athletes. Energy availability, health, and performance among male athletes at different age and performance levels» mandag 20. desember 2021. (Foto: Privat)

Til sammen synliggjør avhandlingen at tegn på RED-S blant mannlige utøvere er til stede i alle aldre og prestasjonsnivå.
Likevel viser avhandlingen også at tegn på RED-S ikke synes å være like utbredt som i andre studier på mannlige utøvere i utholdenhetsidretter eller kvinnelige utøvere.

Thomas Birkedal Stenqvist

Ph.d.-kandidat

Disputasen vil bare foregå digitalt, etter de nye innstrammingene fra regjeringen. Registrer deg som digital publikummer nederst på siden.

 

Thomas Birkedal Stenqvist fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) among Norwegian male athletes. Energy availability, health, and performance among male athletes at different age and performance levels» mandag 20. desember 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Slik oppsummerer Thomas Birkedal Stenqvist selv avhandlingen:

Relativ energimangel i idrett (RED-S)

Avhandlingen undersøker forekomsten av relativ energimangel i idrett (RED-S) blant norske mannlige utøvere i ulik alder og med ulikt prestasjonsnivå.

Doktorgradsarbeidet består av tre studier:

  • Studie I undersøkte hvordan fire ukers høy-intensiv utholdenhetstrening påvirket markører assosiert med RED-S, inkludert kroppssammensetning, blodmarkører, hvilemetabolisme og beinhelse blant godt trente syklister.
  • Studie II undersøkte forekomsten av assosierte RED-S markører, inkludert blodmarkører, hvilemetabolisme og beinhelse blant utøvere på olympisk nivå.
  • Studie III fulgte unge utøvere ved toppidrettsgymnas over en periode på 3 år, og monitorerte markører assosiert med RED-S inkludert kroppssammensetning, hvilemetabolisme og beinhelse hver sjette måned.

Hovedfunnene i hver studie

(I) Under treningsintervensjonen fant vi at mannlige godt trente syklister som gjennomførte en fire ukers krevende treningsperiode hadde en forventet økning i prestasjon, men det ble også observert negative endringer i hvilemetabolisme, hormoner og beinhelse, alle markører assosiert med RED-S. som.

(II) I tverrsnittsdata på olympiske utøvere ble det identifisert at 16% av utøverne hadde en eller flere betydelige tegn på RED-S, inkludert lavere enn forventet hvilemetabolisme, hormonproduksjon og dårlig beinhelse. Flere av disse utøverne hadde også flere symptomer til stede samtidig.

(III) Under en tre-årig longitudinell studie blant unge utøvere på norske toppidrettsgymnas fant vi at alle utøvere økte prestasjonsnivået sitt. Likevel ble det funnet at 38% av utøverne hadde dårlig beinhelse og var i risiko for utvikling av lav beinmasse, men ellers var det bare enkelte utøvere som sporadisk viste andre symptomer på RED-S.

Alle har tegn på RED-S

Til sammen synliggjør avhandlingen at tegn på RED-S blant mannlige utøvere er til stede i alle aldre og prestasjonsnivå.

Likevel viser avhandlingen også at tegn på RED-S ikke synes å være like utbredt som i andre studier på mannlige utøvere i utholdenhetsidretter eller kvinnelige utøvere.

Forskningsfeltet på RED-S blant mannlige utøvere er stadig nytt, og avhandlingen viser også at det trengs betydelig mer forskning knyttet til dette.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted online, se registreringslenke under:

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning mandag 20. desember 2021 kl 10:15
Disputas mandag 20. desember 2021 kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning”Current recommendations and practices concerning protein intake in connection with strength training, with or without concurrent endurance training, with special focus on muscle mass, sex, RMR and levels of anabolic hormones”

Tittel på avhandling«Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) among Norwegian male athletes. Energy availability, health, and performance among male athletes at different age and performance levels»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2833240

Artikkel 3 er utelatt i avhandlingen inntil den er publisert. Komplett avhandling kan fås før disputas ved å kontakte Eli Margareth Andås ved fakultetet - kontaktdata i venstre spalte.

KandidatenThomas Birkedal Stenqvist (1986, Hørsholm, Danmark) Bachelorgrad i "Idræt og sundhed", Syddansk Universitet (2011), Mastergrad i idrettsvitenskap fra UiA (2016). Masteroppgave: “Prevalence of relative energy deficiency in sport among well-trained male Norwegian cyclists and long-distance runners”. Thomas Birkedal Stenqvist har flere års jobberfaring knyttet til helse og prestasjon innen toppidretten gjennom Olympiatoppen Sør, samt mange års erfaring knyttet til undervisning og formidling innen friluftsliv i Skandinavia. I dag arbeider han som universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor II Hans-Christer Holmberg, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå Tekniska Universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Jørn Wulff Helge, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Silje Halvorsen Sveaas, Institutt for folkehelse og ernæring, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Monica Klungland Torstveit (hovedveileder) og dosent Anna Melin, Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Sverige (medveileder)

Slik gjør du som digital publikummer:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anders Johan Wickstrøm Andersen på e-post anders.j.w.andersen@uia.no