0
Hopp til hovedinnhold

Rekruttering til styrer i statsbedrifter i Indonesia

Indri Dwi Apriliyanti disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Elite power, institutional voids, and politics in state-owned enterprises in Indonesia» fredag 25. januar 2019. (Foto: Privat)

The major topic of my research is about the role of politics and elite power in state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia where the country is characterized by institutional voids.

Indri Dwi Apriliyanti

Ph.d.-kandidat og foreleser/forsker

Hvordan blir styremedlemmene rekruttert til statseide bedrifter – og hvordan fungerer de utpekte målt mot en uavhengig styrerolle i det makthierarkiet styrene ofte er et uttrykk for? Indri Dwi Apriliyanti analyserer situasjonen i styrene i statseide bedrifter i Indonesia i sin doktorgradsavhandling.

Indri Dwi Apriliyanti disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen: «Elite power, institutional voids, and politics in state-owned enterprises in Indonesia» fredag 25. januar 2019.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA med spesialisering i internasjonal business / International Management.

Forskningen og avhandlingen er finansiert av In Search of Balance-prosjektet (ISB). Det er et prosjekt mellom den norske og indonesiske regjeringen, med Universitetet Gadjah Mada, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder som  deltakere. Se også nyhetsartikkel fra Gadjah Mada.

Slik sammenfatter kandidaten selv avhandlingen:

Politics and Power in Indonesian SOEs

The major topic of my research is about the role of politics and elite power in state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia where the country is characterized by institutional voids.

Three essays

The topic is an umbrella for three other topics which conducted based on qualitative interview based research, and manifested into three essays.

  1. My first essay analyzes the board composition and board appointments of SOEs. This essay investigates actors who have the legal authority and actual power to determine appointments, what mechanisms those actors employ to select board members, and what underlying motives the actors have when appointing certain individuals as board members.
  2. Knowing that board members are appointed by certain actors with particular motives, and the board members have different background (education, work experience, and political ties), the second essay serves to open the ‘black box’ of the decision-making process in SOEs’ boardrooms. I found that every boardroom has its own distinctive situation: a particular power distribution, decision-making approach, and motivations among the board members, all of which combine to determine the types of decision outcomes that may occur in each boardroom.
  3. The third essay further examines how appointed board members, along with elected politicians in government (the president, ministers), top bureaucrats in government, party elites, business elites, and oligarchs engage in collusion to do illicit business practices in SOEs. This essay shows shows how the mechanisms of checks and balances that should have resulted from the corporate governance reform have not functioned effectively to prevent the power of elites to control SOEs and other state institutions.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Indri Dwi Apriliyanti, født i Samarinda, Indonesia (1986) Bachelor fra Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Indonesia; Master degree fra Institute of International Management, National Cheng Kung University, Taiwan. For tiden foreleser og forsker ved Public Policy and Management Department, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Campus Kristiansand fredag 25. januar 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Kristin WallevikHandelshøyskolen ved UiA

Prøveforelesning kl 11:15

Disputas kl 12:45

Oppgitt emne for prøveforelesning“Corporate governance in emerging markets”

Tittel på avhandling: «Elite power, institutional voids, and politics in state-owned enterprises in Indonesia»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Jana Oehmichen, Faculty of Economics and Business, University of Groningen, Nederland

Annenopponent: Professor Hans van Ees, Faculty of Economics and Business, University of Groningen, Nederland

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Andreas Wald, Institutt for strategi og ledelse, UiA

Veiledere var professor Trond RandøyInstitutt for strategi og ledelse (hovedveileder) og professor Stein KristiansenInstitutt for økonomi (bi-veileder)